Deník má kdispozici kompletní seznam chystaných jarních změn.Znich vyplývá, že lidé si sice budou muset zvyknout na mnoho novinek, ale všechny dosavadní trasy zůstanou obsluhovány inadále.

Největší obavy panují mezi mnohými lidmi na severu Prahy odalší osud linky 187.Jezdí sní denně na Prahu 8.Dostanou se tak za deset minut na trasu metra B. „Pokud tento autobus zruší, hodně lidí bude nahraných, protože je dost využívaný,“ sdělila své obavy úřednice Petra Horečná.

Zruší oblíbený spoj

Od pátku 9.května, kdy začne jezdit metro C až do Letňan, dojde skutečně kzrušení tohoto autobusu. ZProseku však budou na Prahu 8kmetru inadále jezdit posílené autobusy 136a 177.Lidé si však budou muset zvyknout, že je místo Palmovky doveze na stanici Vysočanská.

Kvůli metru dojde ikdalším změnám. Tou hlavní bude omezení autobusové dopravy ve směrech shodných svedením prodloužené podzemky. Část se zruší, část bude zkrácena knovému terminálu ustanice metra Letňany.

„Změny jsme diskutovali sjednotlivými městskými částmi, aby se co nejvíce vyšlo vstříc potřebám cestujících. Základní přepravní vztahy ve všech směrech včetně páteřních linek zůstanou zachovány,“ sdělil Deníku Filip Drápal ze společnosti Ropid, která organizuje pražskou dopravu.

Změny jen včasech

Prodloužení metra se dotkne celkově dvaceti sedmi autobusových lineka také patnácti příměstských. Ty doposud končí na stanici metra B Českomoravská, od května pojedou jen do Letňan. Lidé jedoucí na Prahu 8znich budou muset přestoupit na linku 375, která do této městské části pojede inadále. „Autobusy budou na sebe navazovat, takže to cestující moc nezdrží,“ pokračoval Drápal.

Už vbřeznu si však budou muset Pražané zvyknout na jiné změny. Nebudou to však nová vedení linek, ale úpravy jízdních řádů těch stávajících. Autobusy pojedou od 3.března vjiných intervalech na dvanácti městských a dvaceti šesti příměstských autobusových linkách.

Někde pojedou častěji, jinde si na ně lidé počkají déle než doposud. „Březnové změny nejsou tak velké jako květnové. Jsou to spíše drobné úpravy na základě výsledků dopravních průzkumů mezi cestujícími,“ dodal Drápal.

Jarní změny v MHD

Od 3. března

Linka 114 Zkrácení intervalů z 15 na 10 minut.

Linka 128 Zkrácení intervalů v ranní i odpolední špičce.

Úpravy jízdních řádů se dále dotknou linek 165, 168, 188, 193, 218, 230, 249, 251, 261, 266, 301, 311, 317, 320, 328, 331, 341, 342, 347, 348, 352, 363, 385, 391, 403, 404, 409, 428, 429, 433, 441, 444, 449, 461, 462, 494.

Od 9. května

Ruší se spoje 145 (spoje převedeny na linku 195), 146, 156, 158 (nahrazena linkami 110, 166 a 210), 168 (nahrazena posílením linky 109), 175 (nahrazena linkami 136 a 183), 187, 201 (nahrazena linkou 186), 274 (částečně nahrazena linkami 140, 166 a 195), 349 (částečně nahrazena linkou 348), 358 (spoje převedeny na linku 351), 366 (spoje převedeny na linku 365), 399.

Terminál stanice metra Letňany se stane konečnou pro linky 259, 280, 302, 348, 349, 351, 354, 348, 351, 354, 365, 376 a 377.

Zdroj: ROPID