Celkem 558 vzorků z autobusů, tramvají, vlakových souprav, nástupišť a vestibulů metra analyzovali vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Potvrdili tak předpoklad, že při dodržování základních hygienických pravidel není pražská MHD zdrojem nákazy covid-19.

Z interiérů autobusů sebrali 154 vzorků, z tramvají 160, z vlakových souprav 126 a z nástupišť a vestibulů metra 52. Dalších 66 vzorků odebrali přímo ze vzduchu jeho nasáváním speciální aparaturou ve vnitřních prostorech dopravních prostředků a stanic metra.

Sbírali je po zajetí vozidel do depa nebo na obratištích či terminálech v době před jejich úklidem. Pouze nasávání vzduchu probíhalo za plného provozu s cestujícími. Záměrně byly vybrány ty linky a stanice metra, které jsou poblíž zdravotnických zařízení.

„Každý vzorek se nasával za plného provozu 30 minut, což je zhruba průměrná doba, kterou cestující stráví v pražské MHD. Opatření, která jsme zavedli, jako je intenzivnější a četnější úklid vozidel nebo systém větrání v dopravních prostředcích, dávají smysl a slevovat z nich nebudeme,“ říká Petr Witowski, ředitel dopravního podniku.

Stopy biologického materiálu viru vykazovalo pouze šest vzorků, tedy jedno procento. Ty byly dále otestovány. Podle výsledků se jednalo o neinfekční, tedy neživé částice.

„Cestující v pražské MHD nejsou ohroženi přenosem infekce za předpokladu dodržování základních hygienických pravidel,“ říká Alexandr Dejneka, koordinátor analýz z fyzikálního ústavu.

Vyvinuli vlastní výzkumnou metodu

Vědci každý vzorek analyzovali novou, unikátní metodou biosenzoru A-QCM, kterou vyvinuli odborníci z Fyzikálního ústavu AV ČR. Následně byl každý vzorek ještě analyzován v laboratořích Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích standardní referenční metodou qRT-PCR testu.

„Jak PCR, tak biosenzor prokázaly v rámci testování v pražské dopravě podobnou citlivost, a tedy spolehlivost, což je pro vědecký tým skvělá zpráva,“ vysvětluje Hana Lísalová z fyzikálního ústavu.

Pražský dopravní podnik se inspiroval obdobnou studií, kterou loni na podzim a letos na jaře provedl dopravní podnik v Londýně. Český výzkum je ale rozsáhlejší, čítá více odebraných vzorků a zahrnuje všechny hlavní druhy MHD.