„Fyzicky a prostřednictvím mobilní aplikace město obdrželo řádově jednotky tisíc podání. To ale není ekvivalent počtu námitek, kterých může jedno podání obsahovat několik,“ vysvětlila Anna-Marie Lichtenbergová, zástupkyně městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který obsáhlý strategický dokument pro Prahu zpracovává.

V prvním kole před čtyřmi lety obdržel magistrát 14 475 připomínek. Metropolitní plán podle jeho autorů zamezuje rozrůstání Prahy do okolní krajiny, jasně nastavuje maximální povolenou výšku staveb a chrání veřejná prostranství i charakter pražských lokalit. Některé pražské samosprávy nedaly aktuální verzi metropolitního plánu valné vysvědčení. Zastupitelé Prahy 6 odmítli současný návrh pro „nezohlednění naprosté většiny zásadních připomínek“ z prvního kola.„Za takové konstelace, kdy je v projednávání plánu městská část víceméně na druhé koleji, ačkoliv má nejlepší povědomí o situaci v dotčených lokalitách, je návrh nepřijatelný,“ řekl starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). Šesté městské části vadí mimo jiné to, že koncept nepočítá se zahloubením plánované Břevnovské radiály od Vypichu směrem do centra.

Nový bytový projekt v Měcholupech Happi Milánská.
Oblíbená čtvrť developerů: V Horních Měcholupech roste nový bytový dům

Nepočítá ani s případným prodlužováním metra A dále na západ, ani s kapacitní komunikací, která by přesměrovala část tranzitní dopravy mezi Evropskou třídou a ulicí Jugoslávských partyzánů. Radnici chybí také územní rezerva pro prodloužení tramvajové trati v úseku Vypich – Petřiny. „Praha 6 dále požaduje výchozí podmínky pro budování občanské vybavenosti v lokalitách předpokládaného zahuštění,“ konstatovali zastupitelé. Tuto jejich konkrétní obavu ostatně sdílejí politici i v jiných částech metropole.

Snížení maximální výšky novostaveb

Kupříkladu Praha 12 je k dokumentu méně kritická. Označila ho za „nikoliv ideální, ale lepší než v předchozí verzi“. Městské části se prý už podařilo dosáhnout řady kýžených úprav. Mimo jiné snížení maximální výšky případných novostaveb na mnoha místech. „Velkým úspěchem je také zajištění ochrany stávající komerční a občanské vybavenosti na sídlištích, kterou bude nyní v případě revitalizace těchto staveb nutné zachovat,“ uvedl starosta Prahy 12 Jan Adamec (Piráti).

Podle jeho kolegyně a zástupkyně Evy Tylové ale z pohledu městské části ještě není zápas dohraný. Jablkem sváru mají být plány developerů na výstavbu až osmnáctipatrových budov v místě starších obchodních center na sídlištích, která investoři draze nakoupili. „Je to ovšem jejich nevhodný podnikatelský záměr. Negativní postoj naší městské části i občanů k zahušťování sídlišť nadměrnými budovami je dlouhodobě konzistentní a známý. Doporučuji developerům ho akceptovat,“ dodala místostarostka Eva Tylová (Piráti).

Návrh budoucí podoby Olšanské ulice na Žižkově.
Stromořadí a liniový park. Lidé se mohou vyjádřit se k proměně Olšanské ulice

Velké množství podnětů k metropolitnímu plánu dorazilo i od nejrůznějších spolků. Například organizaci Pěšky městem, která propaguje chůzi, chybí v nynějším návrhu větší důraz na pěší koridory, podporu bezmotorové dopravy a zeleně v ulicích anebo definice městských subcenter a požadavků na jejich vybavenost.

Budoucnost příprav metropolitního plánu je otevřená. Pokud se sejde větší množství připomínek, bude následovat třetí kolo veřejného projednání. To by se už týkalo pouze „sporných území“. Realistické očekávat schválení plánu na přelomu příštího a přespříštího roku.