Kompletní data o svěřeném bytovém fondu získal od všech 57 městských částí vůbec poprvé radní pro bydlení Adam Zábranský, rozbor provedl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Z celkem 31 456 obecních bytů je 2409 neobydlených. Velká část z nich ovšem kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vyžaduje před možným pronájmem rekonstrukci. Pouze 266 bytových jednotek je nyní ve stavu, který umožňuje nastěhování bez úprav.

„Neopravené byty, ať už jsou svěřené městským částem nebo ne, potřebujeme co nejdříve opravit. Fond rozvoje dostupného bydlení podpoří rekonstrukce bytů 500 milióny korun v dotacích, dalších až 500 milionů můžeme městským částem nabídnout na rekonstrukce jako bezúročné půjčky.“ říká Adam Zábranský, radní pro oblast bydlení a transparentnosti.

Obecních bytů je málo

„Je dobře, že se zaměřujeme na všechny možné příčiny nedostatku bydlení v Praze. Nicméně největší výzvou je nyní zajistit takové podmínky, aby kvůli aktuální situaci Pražané nebyli nuceni hledat bydlení za hranicemi hlavního města,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Hlaváček.

Obecní byty tvoří pět procent z celkového bytového fondu v Praze. Ve Vídni, Kodani nebo Curychu připadá na jeden obecní byt méně než 10 obyvatel. Se 42 obyvateli na byt jsme na tom podobně jako Budapešť. Ještě větší rozdíl oproti Praze je v sousední Bratislavě, kde připadá na jeden obecní byt 217 obyvatel.

„Praha potřebuje kromě zvýšení počtu obecních bytů zrychlit proces stavebního řízení a otevřít brownfieldy výstavbě. Když se nám podaří začít tyto podmínky naplňovat, tak v Praze začnou přibývat tolik potřebné dostupné byty,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.