Samotnou studii pro ROPID zpracovávají společnosti EY a PRO CEDOP ve spolupráci s odborníky z ČVUT. Projekt má za úkol vyřešit celkovou prezentaci města a jeho informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility.

Cílem první části studie nejsou grafické návrhy. Bude sloužit jako podklad zadávací dokumentace pro budoucí designérské soutěže na jednotný informační systém Prahy. Tento postup reflektuje skutečnost, že implementace jednotného informačního systému je stejně důležitá jako jeho návrh.

Realizační studie projektu bude vycházet také z již schválených a používaných dokumentů města Prahy. Bude zohledňovat současné grafické manuály například Pražské integrované dopravy, stanic metra, zastávek povrchové dopravy atd. Dále bude pracovat s jednotným vizuálním stylem hlavního města, s koncepcí informačního a orientačního značení v Pražské památkové rezervaci a jejím okolí a s mnoha dalšími souvisejícími projekty.

Účast na veřejné diskusi k prozatímním výsledkům studie v Centru architektury a městského plánování potvrdili náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr a ředitel Regionálního organizátora pražské integrované dopravy Petr Tomčík.