Dopravní podnik (DP) by měl za osm let nakoupit celkem 720 autobusů za zhruba čtyři miliardy korun. Pokud se podaří najít dostatek peněz a uzavře se smlouva, přestárlý vozový park by se měl výrazně obnovit.

O vítězi rozhodl bodovací systém

DP už vybral firmu, která by měla autobusy vyrobit. Jedná se o společnost SOR Libchavy, která bude pro metropoli dodávat typ vozidla BN 12. „Výsledky soutěže jsou před projednáním v představenstvu společnosti a následně na magistrátu,“ předložil ve své zprávě na jednání dopravního výboru magistrátu David Dohnal z investičního odboru DP.

O tuto zakázku měly zájem i další společnosti, regulérnost soutěže pak dokonce prověřoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže. „Nebylo shledáno žádné pochybení. O vítězi rozhodl bodovací systém, SOR Libchavy dostalo nejvíce bodů,“ vysvětlil postup předseda dopravního výboru magistrátu a také člen představenstva DP David Vodrážka (ODS).

Devadesátautobusů ročně

Samotný dopravní podnik zatím odmítá sdělit podrobnosti. „Více zveřejníme příští týden,“ informoval mluvčí DP Ondřej Pečený.

V současné době je průměrné stáří autobusů DP 9,71 roku. Do roku 2004 se pravidelně nakupovaly nové autobusy se životností zvýšenou, až na 12 let. Tím se dařilo zabezpečit dostatečný počet autobusů pro požadované vypravení při průměrném stáří vozů sedm let. V roce 2005 však nebyly nakoupeny žádné autobusy a v roce 2006 pouze 50 standardních autobusů, z toho 10 nízkopodlažních. V roce 2007 a 2008 byly nakoupeny jen čtyři autobusy IVECO Crossway Le City s úpravou pro přepravu imobilních cestujících. Optimální stav je 1230 autobusů v průměrném stáří šest až sedm let, dopravní podnik má ale jen 1148 autobusů a 12 pronajatých vozů.

Ze zprávy o současném stavu obnovy vozového parku DP ale vyplývá, že bude dodávka autobusů zahájena ještě letos. Dodávky by měly být realizovány v počtu 60 standardních a 30 kloubových autobusů ročně po dobu osmi let, do roku 2016. V letech 2017 a 2018 se pak předpokládá nákup zhruba sto autobusů ročně, a to 60 standardních a 40 kloubových.

Chybí miliardy

Objem dodávek představuje přibližně 500 milionů korun ročně. Přidělená účelová dotace od hlavního města ve výši 700 milionů korun na obnovu vozového parku pro letošní rok ale zdaleka nepokrývá skutečnou potřebu, která letos činí takřka 3,5 miliardy. I kdyby DP vložil všechny prostředky z vlastních zdrojů pro tento rok ve výši přibližně 1,2 miliardy do obnovy vozového parku, a nerealizovala by se tedy žádná jiná investiční akce, stále se nedostává více než 1,5 miliardy korun.

Také v dlouhodobém výhledu po roce 2019 bude podle oficiální zprávy nutné počítat se dvěma miliardami ročně na obnovu vozových parků. „Pokud nebude mít každý rok dopravní podnik potřebnou částku, bude se ztráta stále navyšovat a nebude možné ji nakonec vyrovnat. Je více než nutné peníze na obnovu vozového parku získat,“ upozornil Karel Březina (ČSSD), zastupitel hlavního města a místopředseda dopravního výboru.