V metropoli přibudou místa, kde se bude měřit rychlost projíždějících vozidel.

Další dva radary nainstaluje městská policie v ulici 5. května a v ulici V Holešovičkách.

„Město se potýká s novým fenoménem, kterým je hluk. Lidé z okolí magistrály dokonce vyhráli soudní spor. Proto se snažíme, aby se nejvyšší povolená rychlost v těchto velmi exponovaných místech dodržovala,“ sdělil Rudolf Blažek, první primátorův náměstek pro bezpečnost v metropoli.

Menší rychlost, méně hluku

Jednou z možností, jak hluk v dopravou zatížených částech omezit, je snížit rychlost ze 70 na 50 kilometrů za hodinu. „Je prokázané, že při této rychlosti automobily produkují nejméně hluku,“ dodal Jan Heroudek, šéf magistrátního odboru dopravy.

Vedení města ale zatím neuvažuje o tom, že by se v nově měřených úsecích zároveň snižovala nejvyšší povolená rychlost ze 70 kilometrů za hodinu na 50. „Je nutné, aby stav v ulici 5. května nejdříve posoudili experti na dopravu, hygienu a teprve potom je možné přistoupit na snižování rychlosti,“ vysvětlil včera náměstek Blažek.

V ulici 5. května je radar u Kačerova ve směru z centra. Nyní bude nové zařízení umístěno také mezi Kongresovou a Hvězdovou ulicí a v opačném směru mezi Vyskočilovou ulicí a přemostěním Michelské.

Více radarů zvyšuje bezpečnost

V metropoli je nyní celkem sedmnáct radarů, které měří průměrnou rychlost v delších úsecích, a čtrnáct zařízení, která zachycují průjezd vozidel křižovatkami na červenou.

Podle Blažka tato opatření vedla ke snížení nehodovosti. „Loni se v metropoli od ledna do dubna stalo 10 175 havárií, letos ve stejném období jich bylo o 86 méně,“ vyčíslil náměstek Blažek. Klesl také počet mrtvých, a to ze čtrnácti na dvanáct.

Přestože hlavní město každoročně zvyšuje počet míst, kde radarová zařízení kontrolují rychlost, denně nejvyšší povolenou rychlost překročí asi dva tisíce řidičů.

Přistiženi při činu

„Hříšníci se snaží před trestem uniknout. Nepřebírají zásilky, přestupek svádějí na osobu blízkou, aby nemuseli sdělit svoji totožnost,“ vyjmenoval Vladimír Kotrouš, ředitel městské policie příklady, jak se snaží neposlušní řidiči vyhnout postihu.

Městští policisté proto mají k dispozici zařízení, které pomocí wi-fi signálu monitoruje přímo při jízdě řidiče, který udělal přestupek. „Pojízdná policejní hlídka pak hříšníka dostihne a pokutuje ho na místě,“ vysvětlil Kotrouš.

Řidiči, kteří se nevyvarovali přestupku, ale někdy pokuty neplatí. Městští policisté proto museli personálně posílit oddělení, které má na starosti exekuce. Jejich počet prudce stoupá, každý týden je podáno šest set návrhů na exekuce.

Srovnání bilance dopravních nehod

Období 1. 1. – 30. 4. 20071. 1. – 30. 4. 2008
Počet nehod 10 175 10 089
Počet mrtvých 1412
Počet těžce zraněných108 101
Počet lehce zraněných 587 560
Nepřiměřená rychlost 1101 841
Nedání přednosti v jízdě 21562304
Nesprávné předjíždění 6331
Jízda pod vlivem alkoholu 215186
Škody v milionech korun 479 475