Zjednodušit cestování MHD po Praze by měly v budoucnu metropolitní autobusové linky zvané metrobusy.

Na nich budou jezdit v krátkých intervalech velkokapacitní vozy, které přepraví cestující na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti přestupů a díky preferenčním opatřením i v relativně krátkém čase. O jejich zavedení uvažuje společnost Ropid, která organizuje v metropoli a okolí veřejnou dopravu.

Květnové úpravy MHD v návaznosti na prodloužení metra do Letňan již budou pamatovat na budoucí zavedení metrobusových linek. Páteřními trasami v severní části Prahy budou linky 136, 140, 177, 183 a 195.

Doplní síť MHD

„Nejdřív je potřeba určit trasy budoucích metrobusů, potom do nich přetransformovat některé současné linky, posléze zajistit preferenci před automobilovou dopravou a až po dosažení určité spolehlivosti můžeme lince říkat metrobus,“ vysvětlil Filip Drápal z Ropidu. Těchto linek by podle plánů Ropidu mělo v budoucnu po Praze jezdit zhruba třicet.

Spojí například Jižní Město s Ďáblicemi, Stodůlky s Dejvicemi, Modřany s Vršovicemi či Chodov s Bohnicemi a okrajová sídliště se stanicemi metra. „Cílem je, aby vhodně doplnily základní síť metra, tramvají a železnice,“ dodal Drápal.

Musí mít přednost

Jednou za základních podmínek úspěšnosti projektu je, aby autobusy dostaly v ulicích přednost před auty. Na mnoha místech jsou totiž pravidelně zácpy a tyto spoje by v nich lehce uvízly, tudíž by vše ztratilo svůj smysl. „Přednosti chceme dosáhnout například pomocí vyhrazených pruhů či úpravou semaforů. Plánujeme také společné zastávky pro tramvaje a autobusy a díky tomu jednodušší přestupy,“ řekl Drápal.

Město chce s upřednostňováním MHD pomoci. „Některé linky budou moci využívat také tramvajové koleje. Je to dlouhodobý koncept, ale začínáme už letos,“ uvedl radní pro dopravu Radovan Šteiner.

Běh na delší trať

Podobně vítá projekt i pražský dopravní podnik. Jeho ředitel Martin Dvořák také považuje za základní podmínku úspěšnosti zavedení preference, podle něj je to ale běh na delší trať. „Vzhledem k těžkým schvalovacím procesům při upřednostňování MHD před auty může trvat další rok či dva, než bude účinně fungovat,“ domnívá se Dvořák.

Co je metrobus

- označení se používá hlavně v Německu, jde o zkratku výrazu metropolitní autobus

- další výrazy jsou BRT (Bus rapid transit), silniční tramvaj, streetcar, autobusové metro, „metro chudých“

- počátky metrobusu ve světě sahají do šedesátých a sedmdesátých let 20. století

- metrobusy jezdí hlavně v Severní a Jižní Americe, Austrálii, Novém Zélandě a Asii, v Evropě pak zejména ve Francii, Velké Británii a Nizozemsku

Přednost MHD

- vyhrazené jízdní pruhy, včetně úprav řadicích pruhů před křižovatkami

- úprava světelných křižovatek – autobus si sám před příjezdem na semaforu zvolí zelenou

- jízda po tramvajovém pásu

- společné zastávky tramvají a autobusů pro rychlejší a pohodlnější přestupy mezi linkami městské hromadné dopravy

Metrobusy jsou pro lidi atraktivnější

Na projekt metrobusové přepravy jsme se ptali vedoucího odboru plánování společnosti Ropid Pavla Procházky.

Co vás vedlo k úvahám o projektu metrobusů?

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že jednoduchý a přehledný systém páteřních linek s krátkým intervalem je atraktivnější pro cestující a úspornější pro objednatele dopravy. Díky němu nedochází k provozování velkého množství linek s různou trasou a dlouhými intervaly, které s sebou přináší nízkou efektivitu využití vozidel a malou možnost preferovat tyto linky před ostatní automobilovou dopravou.

Už víte, jak budou speciální autobusy označeny?

Ještě to není zcela jasné. Inspirovat se budeme buď v Mnichově, kde mají speciální číselnou řadu, nebo v Berlíně, kde je označuje písmeno M plus dvoumístné číslo. Také chceme pro metrobusy vytvořit speciální logo.

V jakých intervalech budou vozy na linkách jezdit?

Konkrétní intervaly teprve dolaďujeme. V ranní špičce uvažujeme o šesti minutách, odpoledne o 7,5 minuty. Mimo špičku pojedou zhruba každých 10 až 15 minut.