Systém zde totiž už dlouho funguje, ale lidé si jeho výhody dostatečně neuvědomují. Ačkoli denně využívá železniční linky do Prahy z blízkého okolí tisíce cestujících, mnozí jezdí pouze na konečné na Masarykově či Hlavním nádraží a odtud pokračují dále MHD. Nedochází jim, že pokud by vystoupili na jiné zastávce, mohou ušetřit spoustu času.

Označení S

„Ve vlacích se lidé od 9. prosince z hlášení i letáků dozvědí, jak mohou z jednotlivých stanic pokračovat dále MHD,“ sdělil ředitel marketingu ČD Aleš Ondrůj. Stejné informace dostanou i cestující veřejné dopravy. „Hodně jich totiž ani netuší, že na mnoha našich zastávkách mohou pohodlně přestoupit do vlaku,“ řekl Ondřej Pečený z DP. Nové hlášení uslyší lidé na více než třiceti místech v Praze. DP technicky řeší, jak a kde budou hlášení probíhat. „Zároveň zvažujeme možnost uvést tyto informace do jízdních řádů na zastávkách a také do všech našich map, které jsou k dispozici na internetu, v dopravních prostředcích či informačních centrech,“ pokračoval Pečený.

Přizpůsobení řádů

Oba dopravci nyní řeší, jak si přizpůsobí jízdní řády, aby kombinace železnice s MHD byla pro lidi co nejvíce atraktivní. „Pokud budou dlouho čekat na spoj, tak se jim to nevyplatí,“ dodal Pečený. Na všech přestupních místech se také objeví cedule a směrovky, které cestujícím usnadní orientaci. Kromě důrazu na informovanost cestujících přinese sbližování dopravy v Praze i změnu označení městských linek.

Vlaky spojující pražské čtvrti i obce v okolí totiž vyjedou od 9. prosince očíslovány. V názvu se za písmenem S, značícím název projekt Eskospojení pro město, objeví číslice označující konkrétní trasu. Například z Masarykova nádraží přes Dolní Počernice a Běchovice pojede linka číslo S1. „Žádné nové spoje nyní nezavedeme, na to ani není místo. Nové a zřetelné označení a hlavně kratší intervaly například na trase Praha – Říčany učiní cestování železnicí po Praze přitažlivější,“ řekl Ondrůj.

Krátké intervaly na železnici

Některé intervaly železnice budou dokonce kratší než u MHD. Někde pojede vlak dokonce každých patnáct minut. Jízdné ve vlacích zůstane stejné jako dnes. Po železnici přitom lze po území metropole jezdit na jízdenky či legitimace MHD. Praha příští rok podpoří provoz vlaků přibližně čtvrt miliardou korun. Změny od prosince jsou však jen první fází integrace železnice do MHD.

Doslova revolucí bude od konce roku 2008 otevření železničního uzlu pod Vítkovem, takzvaného Nového spojení. To umožní zavedení nových vlakových linek, kterými se cestující dostanou z jednoho konce Prahy na druhý bez přestupu a rychleji než jinými druhy dopravy. V současnosti převezou vlaky denně po Praze přibližně 100 tisíc cestujících. „Po spuštění Nového spojení to určitě bude větší číslo, ale zatím nedokážeme odhadnout o kolik,“ dodal Ondrůj.

close zoom_in

Vzniknou nové zastávky

Praha - Existuje několik projektů na realizaci nových zastávek. Například na Černém Mostě u stanice metra Rajská zahrada. Ta už podle původních plánů měla dávno stát, její otevření se plánovalo společně se zprovozněním metra. „Datum realizace ještě není známé, hledají se cesty, jak čerpat peníze na část nákladů z Evropských fondů,“ sdělil Jan Komárek ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Uvažuje se také o nové zastávce v Karlíně v místě bývalého nádraží u Pernerovy ulice. Tam právě probíhá změna územního plánu. Železniční zastávka se také nabízí na Kačerově pod úrovní metra. Studie je již hotová, stále však není rozhodnuto, zda nakonec bude v této oblasti metro D nebo právě železniční zastávka. V územním plánu se také objeví zastávka Praha-Malešice naproti Depu Hostivař. Malá zastávka s jedním peronem by měla napojení na konečnou stanici metra na trase A.

Přibližně do dvou let by měla vzniknout zastávka Podbaba na trase do Roztok. U ní vznikne tramvajová zastávka. Už dlouho se vedou diskuse o nové zastávce blízko chátrající nádražní budovy na Vyšehradě. Jisté je, že kvůli technickým požadavkům nebude už původní nádraží sloužit svému účelu. „Podporujeme vznik zastávky u železničního mostu, tam by byla dobrá návaznost na tramvaje,“ řekla starostka Prahy 2 Jana Černochová. SŽDC naopak podporuje variantu blíže u Ostrčilova náměstí. Zároveň se uvažuje o zastávkách v Edenu, na Zahradním Městě a u Výstaviště. Některé existující zastávky se možná dočkají přesunů, například ta ve Velké Chuchli dále blíže k bytové zástavbě a ve Kbelích směrem k Mladoboleslavské ulici.