To, že někdo neoprávněně vnikne do tunelu, není zcela ojedinělé. Častěji se ovšem vyskytnou případy zaběhnutých psů – a i ty s ohledem na bezpečnost cestujících znamenají omezení provozu. Pokud jde o lidi, většinou se jedná o sprejery – v minulosti byl ale zaznamenán i případ černého pasažéra, který vběhl do tubusu ve snaze uniknout revizorům.