Severní část metra D by měla definitivně vést z náměstí Míru přes Žižkov až do Vysočanské. A odtud možná ještě dál na sever. Pražští radní pověřili městský Institut plánování a rozvoje (IPR) úkolem, aby „uplatnil podnět na změnu územního plánu“ pro zajištění trasy v této oblasti.

Varianta přes Žižkov má být zapracována jak do platného územního plánu, tak i do právě připravovaného „metropolitního“. Plánovači z IPR donedávna navrhovali ukončit linku D na náměstí Republiky s argumentem, že delší trasu přes Žižkov by nevyužívalo dost cestujících.

Koalice přijala usnesení jednomyslně

Politici na magistrátu ale vyslyšeli hlasy plédující za delší variantu, zaznívající zejména z dotčených městských částí. A po řadě důležitých kroků, na kterých se vládnoucí koalice neshodla, je jednomyslné usnesení ohledně metra D dokladem, že ještě funguje.

Samotná stavba metra v Praze 3 a Praze 9 je ale ještě hudbou hodně vzdálené budoucnosti. Pověření radních směrem k IPR ještě musí schválit zastupitelé. Následně bude IPR zhruba rok až rok a půl připravovat příslušné změny územního plánu. Až pak bude trasa Déčka na severu jistá a město bude moct začít s výkupem pozemků.

První etapa trasy D.Zdroj: Deník

Náměstkyně primátorky pro územní plánování Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) odhaduje přípravu před začátkem výstavby metra na minimálně deset let. „Smyslem změn územních plánů je zabránit v dlouhodobé perspektivě potenciálním projektům, které by mohly stavbu metra znemožnit. Chceme tím také předejít problémům s výkupy pozemků, které máme v jižní části trasy,“ upřesnila Kolínská.

Právě jižním úsekem mezi Pankrácí a Depem Písnice s celkem osmi stanicemi začne budování metra D.

Také tato první fáze se ale oddaluje. Dopravní podnik zatím nevybral zhotovitele geologického průzkumu a radní ještě neposvětili společný strategický podnik Dopravního podniku a firmy ze skupiny Penta, který má urychlit výkup pozemků.

Povede trasa D ještě dál na sever?

Přesná podoba trasy mezi Náměstím Míru a Vysočanskou by měla vzejít z návrhu IPR. V úvahu zřejmě připadají dvě možnosti - buď trasa přes náměstí Republiky, nebo přímější spojení Vinohrad a Žižkova. IPR navíc dostal za úkol „prověřit pokračování trasy D severně od stanice metra Vysočanská“. S metrem mezi Žižkovem a Vysočany počítá už územní rezerva, jež ale není dostatečnou zárukou proti projektům, které by mohly dílo zkomplikovat.

„Oslovil jsem vedení městských částí Praha 3 a Praha 9. Obě radnice trvají na tom, že trasování metra D má být ve stopě, tak jak je uvedeno v územní rezervě,“ uvedl předseda dopravního výboru pražského zastupitelstva Matěj Stropnický (Zelení). Žižkovská radnice o přivedení metra D do Prahy 3 dlouhodobě usiluje a bránila se návrhu na odklonění k náměstí Republiky, kde měla být konečná. „Stávající tramvajová doprava v naší městské části už kapacitně nestačí. A další vybudování tramvajových tratí v centu města je komplikované. Jsme připraveni jednat o umístění zastávek,“ prohlásila tamní místostarostka a radní pro dopravu Lucie Vítkovská (ODS).

Podle dosavadních plánů mají vzniknout v Praze 3 tři stanice: Prokopovo náměstí, Nákladové nádraží a Chmelnice. Rozhodnutí radních ohledně trasování metra vítá i Praha 9. „Jsme dnes nejvíce a nejrychleji se rozvíjející městskou částí. Na místech po bývalých průmyslových závodech se staví nejvíce bytů v Praze, vedle 02 arény vzniká nejmodernější kongresové centrum u nás. Je proto logické a smysluplné, že plánovaná nová trasa metra D povede do Vysočan,“ říká místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Obavy IPR z nedostatečného využití „žižkovské větve“ linky D radní zpochybňují. „Zkušenosti se zprovozněním úseku metra A z Dejvic do Motola ukázaly, že skutečné počty cestujících převýšily počty dle výpočetních modelů. Důvodně lze očekávat obdobný efekt i u trasy D,“ píše se v důvodové zprávě. A podle Petry Kolínské je třeba odhadovat vývoj i v této části metropole v dalších desetiletích.

Severojižní trasa odlehčí centru

„Může tam dojít k utlumení autobusové dopravy a zároveň k masivnější zástavbě brownfieldů,“ dodává Kolínská, podle které by navíc severojižní trasa metra s napojením na linku B přinesla výhodnou novinku možnost pohybovat se po Praze metrem bez nutnosti přestupovat v „uzlech“ v centru.

S tím souhlasí i bývalý ředitel Dopravního podniku Vavřinec Bodenlos, který navrhuje „realizovat rostoucí podíl tangenciálních cest metrem mimo centrum“.