Městská rada se pro tento krok rozhodla i kvůli připravovanému Metropolitnímu plánu, který by mohl v příštích několika desítkách let změnit některá místa v Praze k nepoznání. Určité lokality už brzy čeká developerský rozvoj a v souladu s územním plánováním má být rovněž studie, kam by mohlo v budoucnu jezdit metro.

Jeden z předkladatelů návrhu, primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09), v této souvislosti zmínil třeba třetí a dvanáctou městskou část. Právě žižkovská radnice s chystanou přestavbou bývalého nákladového nádraží na obytnou čtvrť požaduje prodloužení metra D z Náměstí Míru až na Žižkov. Jedna z variant totiž počítá s trasou „déčka“ směrem na Náměstí Republiky.

Geologický průzkum pro metro D.  V popředí (zleva) pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel DPP Petr Witowski symbolicky zahájili 19. června 2019 v Praze geologický průzkum.
Déčko dáme! Na stavbě nového metra se poprvé koplo do země

„Rozvoj města je opřen o infrastrukturu – a metro je klíčovou pražskou stavbou. Oddělovat přípravu dopravních staveb od dalších úrovní města již není možné, s dobrou dlouhodobou strategií rozvoje sítě metra můžeme lépe rozvíjet další území vhodná pro bydlení a umístění pracovních příležitostí,“ uvedl v tiskové zprávě radní Hlaváček.

Odborně nezpochybnitelná koncepce

Dokument by měl kromě samotného trasování a rozvoje metra zahrnovat také investiční výhled nebo jednotlivé etapy možného rozvoje. Koncepce má být podle představ magistrátu „odborně nezpochybnitelná“. Město chce, aby se síť pražského metra „vyvíjela koncepčně a nepodléhala politickým či jiným subjektivním tlakům a veškeré náměty byly vyhodnoceny z hlediska efektivity.“

Metropolitní plán se představuje Pražanům.
Metropolitní plán má 14 tisíc připomínek. Lidi nejvíc zajímá okruh

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) upozornil, že poslední komplexní studie rozvoje městské hromadné dopravy v metropoli je z roku 2001. Magistrát už vypracoval a představil strategii rozvoje tramvajové sítě. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) aktuálně zadala studii proveditelnosti přestavby železničního uzlu Praha. A právě s městskými vlaky má být metro v budoucnu propojeno.

Železnice a metro si konkurovaly

„Historicky si železnice a metro v Praze zbytečně konkurovaly, protože podle dřívějších představ železnice sloužila přepravě uhlí, ne cestujících. Proto třeba linka metra B kopíruje železniční koleje, na kterých dnes přitom jezdí pohodlná městská linka. V nové strategii synergie metra a městské železnice pro Pražany připravíme rychlé a kvalitní spojení napříč celým městem tak, aby se jednotlivé druhy dopravy vzájemně doplňovaly,“ vysvětlil radní Scheinherr s tím, že nejnovější úkol pro IPR Praha bude v souladu také se schváleným Plánem udržitelné mobility.

Plánovaná železniční zastávka Praha-Karlín.
Síť železničních zastávek se rozrůstá. Vlaky by mohly znovu stavět v Karlíně

Podle Scheinherra metro využívají řidiči, kteří by jinak jeli autem. Metro dokáže přepravit velké množství lidí na velké vzdálenosti a na rozdíl od tramvají, které mají čtvrťový význam, je „tepnou“ celého města. Radní pro dopravu dodává, že podobnou funkci má v řadě evropských zemí rovněž městská železnice.

„Důležité je ovšem zdůraznit, že na rozdíl od let osmdesátých, kdy tramvaje nahrazovalo metro, je dnes již jasné, že každý prostředek má své cestující. I proto studie nepochybně neznamená, že některé tramvajové propojení navržené ve Strategii tramvajových tratí přestanou být důležité,“ píše magistrát. Schválený materiál by měl být do 30. června 2020.

Tramvaj 14T.
Praha chce dotace z EU místo metra na tramvaje. Ale projekty nestíhá připravit