Městská rada se pro tento krok rozhodla i kvůli připravovanému Metropolitnímu plánu, který by mohl v příštích několika desítkách let změnit některá místa v Praze k nepoznání. Určité lokality už brzy čeká developerský rozvoj a v souladu s územním plánováním má být rovněž studie, kam by mohlo v budoucnu jezdit metro.

Jeden z předkladatelů návrhu, primátorův náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09), v této souvislosti zmínil třeba třetí a dvanáctou městskou část. Právě žižkovská radnice s chystanou přestavbou bývalého nákladového nádraží na obytnou čtvrť požaduje prodloužení metra D z Náměstí Míru až na Žižkov. Jedna z variant totiž počítá s trasou „déčka“ směrem na Náměstí Republiky.

„Rozvoj města je opřen o infrastrukturu – a metro je klíčovou pražskou stavbou. Oddělovat přípravu dopravních staveb od dalších úrovní města již není možné, s dobrou dlouhodobou strategií rozvoje sítě metra můžeme lépe rozvíjet další území vhodná pro bydlení a umístění pracovních příležitostí,“ uvedl v tiskové zprávě radní Hlaváček.

Odborně nezpochybnitelná koncepce

Dokument by měl kromě samotného trasování a rozvoje metra zahrnovat také investiční výhled nebo jednotlivé etapy možného rozvoje. Koncepce má být podle představ magistrátu „odborně nezpochybnitelná“. Město chce, aby se síť pražského metra „vyvíjela koncepčně a nepodléhala politickým či jiným subjektivním tlakům a veškeré náměty byly vyhodnoceny z hlediska efektivity.“

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) upozornil, že poslední komplexní studie rozvoje městské hromadné dopravy v metropoli je z roku 2001. Magistrát už vypracoval a představil strategii rozvoje tramvajové sítě. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) aktuálně zadala studii proveditelnosti přestavby železničního uzlu Praha. A právě s městskými vlaky má být metro v budoucnu propojeno.

Železnice a metro si konkurovaly

„Historicky si železnice a metro v Praze zbytečně konkurovaly, protože podle dřívějších představ železnice sloužila přepravě uhlí, ne cestujících. Proto třeba linka metra B kopíruje železniční koleje, na kterých dnes přitom jezdí pohodlná městská linka. V nové strategii synergie metra a městské železnice pro Pražany připravíme rychlé a kvalitní spojení napříč celým městem tak, aby se jednotlivé druhy dopravy vzájemně doplňovaly,“ vysvětlil radní Scheinherr s tím, že nejnovější úkol pro IPR Praha bude v souladu také se schváleným Plánem udržitelné mobility.

Podle Scheinherra metro využívají řidiči, kteří by jinak jeli autem. Metro dokáže přepravit velké množství lidí na velké vzdálenosti a na rozdíl od tramvají, které mají čtvrťový význam, je „tepnou“ celého města. Radní pro dopravu dodává, že podobnou funkci má v řadě evropských zemí rovněž městská železnice.

„Důležité je ovšem zdůraznit, že na rozdíl od let osmdesátých, kdy tramvaje nahrazovalo metro, je dnes již jasné, že každý prostředek má své cestující. I proto studie nepochybně neznamená, že některé tramvajové propojení navržené ve Strategii tramvajových tratí přestanou být důležité,“ píše magistrát. Schválený materiál by měl být do 30. června 2020.