Důvodem je špatný stav desky. Podle DPP jde o jednu z největších staveb v rámci stávající sítě pražského metra co do rozsahu a koordinace jednotlivých prací. Během ní dojde především k rekonstrukci stropní desky a hydroizolační vrstvy nad celou stanicí Florenc. Odhadovaná cena zakázky je 1,29 miliardy korun, vypsána bude tento týden.

DPP předpokládá, že stavba začne na konci letošního roku nebo na počátku roku příštího. Potrvá zhruba čtyři a půl roku v několika etapách. V rámci stavby DPP vymění všech 131 stávajících stropních předepjatých nosníků za nové včetně výměny některých nosných ložisek, která nelze repasovat. Vymění také monolitickou desku, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici.

Současně s tím DPP zrekonstruuje hydroizolační systém stropu do hloubky dvou metrů včetně nutných přeložek inženýrských sítí a zmodernizuje jak veřejné prostory podchodu a vestibulu, tak i technické prostory a zázemí stanice.

Schodiště nahradí eskalátory

Florenc dostane nové úsporné LED osvětlení a nové podhledy. DPP dále opraví obklady stěn a dlažby, zmodernizuje rozvaděče, napájení informačního systému, řídicího systému osvětlení a sdělovacích zařízení.

Zmizí také pevné schodiště ve výstupu k autobusovému terminálu. Pro komfortnější přestup cestujících směrem k nové odbavovací hale Ústředního autobusového nádraží Florenc tam vybuduje dva nové eskalátory.

Na stropní desce stanice jsou čtyři typy nosníků, ty nejdelší mají přes třiadvacet metrů a hmotnost zhruba osmadvacet tun.

Oprava by neměla zásadně omezit provoz metra, počítá se jen s lokálními omezeními.

Omezení provozu metra mnoho nebude

Pouze při manipulaci s nosníky a částmi monolitické stropní konstrukce, tj. při odstraňování starých či uložení nových, bude na nezbytně nutnou dobu o některých víkendech ve stanici Florenc přerušen provoz metra na lince C a DPP během těchto výluk zavede náhradní tramvajovou dopravu.

Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra si metro z minulosti nese velký vnitřní dluh zejména u částí, které zůstávají skryty běžnému cestujícímu.

„Stropní desku stanice Florenc musíme vyměnit. Několik diagnostických šetření, statický posudek i výsledek průzkumu ocelových nosných ložisek stropní konstrukce, který realizoval Kloknerův ústav ČVUT v Pra-ze, ukazují rozsáhlou korozi. Pokud by DPP rekonstrukci neprovedl v nejbližších letech, stanice metra Florenc by se mohla dostat až do havarijního stavu a musela by být neplánovaně uzavřena,“ dodal Scheinherr.

Zásadní novinkou bude i zavedení náhradní tramvajové dopravy u nutných výluk. Půjde o tramvaje mezi Hlavním nádražím, Vltavskou a Nádražím Holešovice.

„Využijeme pro ni slepé koleje, které zůstaly v Opletalově ulici, abychom mohli zajíždět co nejblíže k Hlavnímu nádraží. Proto během prací, které nyní provádíme na trati v Seifertově ulici, vybudujeme jejich napojení na trať vedoucí ze Senovážného náměstí do Bolzanovy ulice,“ uvedl předseda představenstva DPP Petr Witowski.