Leden 2010. Pražané zjišťují, že se bude omezovat provoz městské hromadné dopravy. Úpravy se dotknou i provozu metra. O několik týdnů později návrh změn demonstrativně trhá primátor Pavel Bém (ODS). „Nic se rušit nebude,“ říká. Březen 2010. Na stole při jednání dopravního výboru zastupitelstva leží dokument, který naopak počítá s možným posílením metra. Nočního o 30 až 90 minut a také přes den ve špičce na trase B.

Je to paradox. V současné době není provozní dotace tak vysoká, aby se z ní uhradil i stávající provoz hromadné dopravy. Přesto se uvažuje o posílení. Faktem je, že pro cestující by mohlo být hodně příjemné.

„Prodloužení provozu metra se navrhuje v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli, řešení je připraveno ve 3 variantách,“ píše se v oficiální zprávě pražského dopravního podniku (DP), kterou má Deník k dispozici.

Prodloužení může být o cca 30, 60 či 90 minut. Tedy do 1, 1.30 respektive 2 hodin. „Je to opravdu reálné, i když prodloužení o 90 minut je opravdu maximální limit. V případě mimořádné situace by mohly nastat technologické problémy. Noční hodiny slouží k údržbě tunelů a na to je také potřeba čas,“ řekl Deníku dopravní ředitel DP Petr Blažek.

Podle něj jsou ale největší překážkou posílení finance. Ročně by posílení provozu stálo 18,5 milionu korun při půlhodinovém prodloužení respektive 55,6 milionu při prodloužení o 90 minut. Tyto peníze by muselo město najít v rozpočtu, kde ale rozhodně není na rozhazování.

Ve zprávě dopravního podniku (DP) se dále uvažuje o tom, že by noční metro mohlo být z pátku na sobotu a ze soboty na neděli prodlouženo o 1. září tohoto roku. V takovém případě by to do konce roku 2010 stálo navíc od 5,7 do 17,1 milionu korun navíc podle rozsahu posílení provozu.

Ve čtvrtek měl o tomto dokumentu jednat dopravní výbor zastupitelstva. Jeho členové se ale sešli v tak malém počtu, že byl zrušen a jednání bylo odloženo na zatím neurčený termín.

„Pokud bychom k nějaké z variant přistoupili, znamenalo by to také celkovou provozní úpravu, nové nastavení technologií a v neposlední řadě by se musela přizpůsobit i povrchová doprava, aby na metro i plynule navazovala,“ vysvětlil dopravní ředitel DP Petr Blažek s tím, že příprava takové změny by trvala několik měsíců.

V tomto ohledu se jeví jako rozumnější a také levnější posílení pouze noční povrchové dopravy a to zkrácením intervalů tramvají a autobusů o deset minut.

Metro B už nestačí

Dopravní podnik dále uvažuje také o posílení denního provozu metra na trase B. Zde už totiž v pracovních dnech v ranní špičce kapacita nepokrývá potřeby cestujících.

Návrh posílení v době od pondělí do pátku zahrnuje zkrácení intervalu v ranní špičce ze 150 až 155 sekund (s) na 140 sekund. (v případě prázdninového provozu zkrácení z 210 na 180 sekund). Zkrácení intervalu v odpolední špičce by pak bylo ze 165 s (pondělí-čtvrtek) a ze 195 s (pátek) na 150 s, čímž by současně došlo k vyrovnání intervalů v průběhu celého pracovního týdne.

„Těmito opatřeními by došlo k vyřešení kapacitních problémů, především v ranní špičce, kdy v současné době cca od 7.30 do 8 hodin dochází v úseku Anděl – Karlovo náměstí k překročení stanovených standardů kvality. Poptávka překračuje nabídku dnes až o 10 procent, toto opatření disproporci řeší,“ tvrdí dokument DP.

Jenže i tento návrh by byl velmi nákladný, dokonce mnohem více než noční prodloužení metra. Při realizaci tohoto opatření dochází ke zvýšení dopravních výkonů o cca 2 530 tisíc vozokilometrů, což představuje roční vícenáklady ve výši cca 88 milionů korun.

V případě realizace od 1. září by se jednalo do konce roku 2010 o vícenáklady ve výši cca 30 milionů korun. „O tom, že kapacita už ve špičce v tomto úseku nestačí, dobře víme. Jenže i v současném stavu pak mimo zmíněný úsek Karlovo náměstí – Anděl metro zas až tak plné není a v okrajových stanicích už je hodně prázdné. Posílit bychom však museli na celé trase. Takže na jedné straně bychom vyřešili přeplněné metro, jinde bychom ale vozili hlavně vzduch. Musíme se tedy podívat také na ekonomickou otázku,“ doplnil Blažek.

Noční víkendové tramvaje jsou plné

Je jedna hodina v noci z pátku na sobotu, venku mrzne a neznámý pár se trousí k zastávce tramvaje. Jde se podívat na jízdní řád. Tramvaj jim odjela před nosem. A další? Jede až za půl hodiny a navíc bude asi hodně plná.

To je realita dnešního nočního provozu. Mohla by se však výrazně změnit k lepšímu. Alternativou k posílení prodloužení provozu metra je totiž posílení nočních tramvají a autobusů. Jedná se o noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy je MHD nejvíce vytížená.

Na žádost dopravního výboru zastupitelů proto organizace Ropid zpracoval návrh, který počítá se zkrácením intervalu z 30 na 20 minut. Deník má tento materiál k dispozici.

Navrhované opatření počítá s posílením všech nočních tramvajových linek 51 – 59 a vybraných autobusových linek 504, 505, 508, 510, 511 a 512, tedy všech linek, jež mají nyní interval 30 minut.

„Je pravda, že tramvaje jsou v tomto období opravdu hodně plné, takže by to bylo dobré řešení. Toto je ale zatím jen návrh. Samozřejmě by se musela navýšit dotace na provoz, bez toho to není možné,“ konstatoval mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Ten zároveň upozornil, že dnešní rozsah noční dopravy je jeden z nejlepších v celé Evropě. „Pokrýváme, až na několik odlehlejších částí, v podstatě celou Prahu,“ dodal.

Pokud by k úpravám skutečně došlo, roční provozní náklady by stouply zhruba o 11,3 milionu korun. „Na všech významných trasách by byl díky koordinaci jízdních řádů více linek dosažen souhrnný interval 10 minut po celou noc. Vzhledem k tomu, že poptávka po noční dopravě nijak výrazně neklesá ani po 2 hodině, jedná se o komplexní vyřešení systému noční dopravy,“ píše se v návrhu Ropidu.

Výhodnější než metro

Navrhované posílení noční povrchové dopravy je navíc i ekonomicky příznivější, neboť prodloužení metra by si vyžádalo ve většině případů prodloužení provozu také denních linek na povrchu, protože některé stanice jsou umístěny mimo bezprostřední dosah obytné zástavby, například Opatov. „Komplexní posílení noční dopravy je ekonomicky příznivější i v případě, že by bylo realizováno celotýdenně,“ uzavírá Ropid v dokumentu.
Změnu by přivítali i samotní cestující. „To by rozhodně bylo skvělé. Někdy je to dlouhé čekání v noci na zastávce opravdu nepříjemné a rozdíl deset minut je hodně,“ řekl Jaroslav Kuřitka z Prahy 3.