Změna se týká nejen vedení trasy metra D v územním plánu, ale i okolí budoucích stanic. Hlavním cílem je napravit nedostatek, kvůli kterému byla předchozí změna zrušena soudem. Na trasu je sice už vydáno územní rozhodnutí, ale protože soud předchozí změnu zrušil, je třeba metro znovu v územním plánu upřesnit.

Návrh změny nyní zohlední nové skutečnosti, například dohody s vlastníky pozemků potřebných pro výstavbu v Krči. Ti před třemi lety zažalovali magistrát kvůli tomu, že neproběhlo strategické posouzení vlivu na životní prostředí. A soud jim vyhověl.

„Nejdále v jednání o budoucí výstavbě kolem metra jsme asi u Thomayerovy nemocnice,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská. Nad budoucí stanicí metra by zde v souladu s memorandem měla vyrůst smíšená výstavba respektující k památkově cenný areálu protilehlé nemocnice.

Vedení trasy metra D v pražském územním plánuZdroj: IPR Praha

Návrh změny nyní začne zpracovávat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Poté bude vyhodnocen její vliv na udržitelný rozvoj a po veřejném projednání a schválení zastupitelstvem se úprava propíše do územního plánu. Celá tato procedura by mohla trvat půldruhého roku.

Metro D je jedním z prioritních projektů města. Magistrát očekává se, že první soupravy by na ni měly do osmi let.

IPR v létě spustil webovou aplikaci Změna plánu, která nabízí informační servis o všech aktuálních i minulých změnách územního plánu, a to včetně úprav a podnětů. Kromě prohlížení změn v mapě či v seznamu aplikace nabízí i „hlídacího psa“ změn ve vybraném území Prahy. „Zjistit informace o chystaných proměnách územního plánu často vyžadovalo téměř detektivní práci,“ vysvětlil důvody vzniku aplikace ředitel IPR Ondřej Boháč.