Nynější 1. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti) při zahájení stavby prvního úseku Pankrác–Olbrachtova v roce 2022 slíbil – tehdy v roli primátora – že tato linka bude v provozu do konce dekády. Loni to při prvním výročí ještě zopakoval. Vyskytly se však komplikace; třeba kolem výběrového řízení – a už se o zprovoznění v roce 2029 nebo 2030 nehovoří. Dnes platí předpoklad, že v soupravách s automatickým provozem bez potřeby strojvedoucího, jejichž dodavatel se aktuálně hledá, by se první cestující zřejmě mohli svézt v roce 2031.

Aktuálně chystaná trasa D, plánovaná mezi stanicemi Depo Písnice a Náměstí Míru, má celkově měřit 10,6 kilometru a zahrnovat deset stanic. Přestupní z nich budou dvě: právě Náměstí Míru (s trasou A) a Pankrác (s trasou C). Nyní vznikají tunely v rámci první etapy prací na úseku Pankrác–Olbrachtova, kde jsou již z podstatné části vyraženy: v budoucím dvoukolejném tunelu mezi stanicemi se ještě v krátké části dokončuje ražba na plný profil. Dále zbývá posledních 55 metrů jednokolejné spojky mezi trasami D a C. Aktuálně je vyraženo 2340 metrů tunelů a štol, což v rámci první etapy prací představuje 70 procent z celkového objemu.

Práce na ražbě tunelů ve zmiňovaném úseku mají být hotovy do sklonku srpna. Na konci léta se pak počítá ještě s průrazem z této mezitrasové spojky do samotné stanice Pankrác na lince C. Od 70. let minulého století, kdy se budoval vůbec první úsek pražského metra (jehož zprovoznění bude 9. května mít 50. výročí), je tam připravený výklenek určený k budoucímu pro pojení tras. Už tenkrát se s tím počítalo.

Jestliže budoucí tunely mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova jsou již z podstatné části průchozí i průjezdné pro stavební stroje (a naplno zde pokračují práce na izolacích i budování sekundárního ostění), jiná je situace v samotných stanicích. Z Olbrachtovy ještě zbývá odtěžit bezmála polovinu materiálu, 48 procent objemu; v případě Pankráce D jsou to dokonce tři pětiny: zhruba 60 procent. Už ale také přednedávnem začaly ražby eskalátorových tunelů. Dopravní podnik upozornil, že jde o dva výstupy ze stanice Pankrác D: do budovy Gemini a do komplexu obchodního centra Arkády.

Právě v tomto místě, v sousedství Arkád, také mohou nejvíce ze stavebního ruchu v podzemí pozorovat chodci na povrchu. Stavební jáma pro budování výstupu ze stanice na trase D do obchodního centra je už hotová – a hloubí se ještě jáma pro přestup mezi linkami C a D. „Na staveništi stanice Olbrachtova, v ulici Na Strži, stavaři v současnosti hloubí stavební jámy pro jižní a severní vestibul, odkud budou letos zahájeny ražby eskalátorových tunelů,“ připomíná ještě dopravní podnik.