Meteorit na Vítězném náměstí měří asi 3 metry, váží přibližně 3 tuny a pochází z dílny sochaře Michala Gabriela, který jej pro potřebu oslav 100. výročí městské části zdarma zapůjčil. Michal Gabriel je autorem známých soch bronzových koní zdobících oblíbený park Petra Šabacha v Dejvicích před kostelem Čs. církve husitské a také autorem jedné ze sedmi soch v galerii pod širým nebem v parku na Hadovce, který vznikl v roce 2004 (dalšími autory jsou František Skála, Stefan Milkov, Jaroslav Róna a Jasoň Zoubek).

Praha 6 dlouhodobě poutá pozornost uměleckými intervencemi do veřejného prostoru. V roce 2016 vyvolala velkou společenskou debatu Lavička Ferdinanda Vaňka, jejíž instalací v Kampusu Dejvice vyvrcholil festival Pocta Václavu Havlovi.

V roce 2018 zase veřejnost s velkým ohlasem přijala pomník Vějíř Žofie Chotkové u Písecké brány na Hradčanech, který v horkých měsících osvěžuje okolí vodní tříští.

Rozruch kolem sochy Koněva

Značnou pozornost, která přesahuje hranice Prahy 6 i českého státu, vyvolalo letos na začátku dubna dlouho připravované přemístění sochy maršála Koněva z Bubenče do depozitáře Muzea paměti 20. století, stejně jako záměr městské části vypsat výtvarnou soutěž na pomník osvobození Prahy na konci 2. světové války.

Rovněž se připravuje instalace v parku Marie Terezie na Hradčanech, kde se 20. října 2020 chystá Praha 6 odhalit první tuzemskou sochu této významné habsburské panovnice, jediné ženy – královny na českém trůnu.

Oslavy 100 let Prahy 6 začaly už ve čtvrtek večer v Letním kině u Keplera projekcí filmů tematicky svázaných s Prahou 6. Součástí oslav stoleté Prahy 6 je  sobotní Festival malých pivovarů na Trzích na Kulaťáku, šermířský Turnaj králů v parku Maxe van der Stoela obě víkendová odpoledne nebo závod dětí v rámci Běhu dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, který se uskuteční ve čtvrtek 10. září odpoledne v oboře Hvězda. 

Kde se vzal Den Prahy 6?

Dne 4. září 1920 vešel v platnost zákon č. 114/1920 Sb. podepsaný prezidentem Československé republiky Tomášem Garriguem Masarykem, kterým se osm z deseti katastrálních území dnešní Prahy 6 stalo součástí jedné obce se společným jménem Hlavní město Praha.

Den, kdy se obce Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Liboc, Vokovice, Veleslavín a Sedlec spojily do jednoho celku, vnímá Praha 6 jako symbolické datum svého vzniku.