„Jsem rád, že se dnes (v pondělí - pozn. redakce) všichni sešli u jednoho stolu - Troja, Praha 8, magistrát a náš odbor dopravy a že došlo k dohodě,“ oznamoval na sociálních sítích starosta Čižinský. „Jak jsme slíbili, tak Praha 7 iniciovala jednání k řešení přetížených silnic přes Prahu 8 a Troju do centra," píše na oficiální profilu Mirovský. Zúčastněné strany se dohodly na čtyřech bodech. Především bude doprava v Trojské ulici otočena a ulice by měla být průjezdná z městské části Praha 8 do Troje.

V ulici K Bohnicím bude úsekové měření, které bude zajišťovat rychlost 30 km/h a to aby nedocházelo k nehodám, při kterých doprava kolabuje. Na křižovatce Lodžská a K Pazderkám bude instalována světelná závora, která bude regulovat přejezd na průjezdu Trojou a Kobyliským náměstím. Bude také zpracována studie na celou oblast, která bude obsahovat náměty, zda lze něco zlepšit na křižovatkách či jak zajistit lépe fungující MHD.