Nejen nošení roušek, ale i uzavřené restaurace nebo zákaz pití alkoholu na veřejnosti. To jsou jen některá z řady protiepidemických opatření, na jejichž dodržování dohlížejí strážníci pražské městské policie.

Během minulého měsíce bylo v hlavním městě zaznamenáno na devět tisíc případů porušení těchto opatření. „Za tato porušení strážníci uložili 625 pokut v celkové výši 224 900 korun, 362 porušení oznámili správnímu orgánu a ostatní pak řešili domluvou,“ sdělil ředitel MP Praha Eduard Šuster.

Nevíce případů porušení se týkalo roušek

Nejčastějším prohřeškem bylo nezakrytí dýchacích cest, a to především v městské hromadné dopravě. Zatím co bez roušky bylo načapáno více než 7 tisíc lidí, alkohol na veřejnosti si lidé neodepřeli v 556 případech. Řešit bylo třeba i zákaz shlukování a vycházení po 21. hodině, které porušilo 1 038 lidí a muže zákona zaměstnala také padesátka neukázněných barů a restaurací.

K současným mimořádným opatřením se od pondělka navíc přidal zákaz cestování mezi kraji. I v tomto případě jsou strážníci připraveni dohlédnout na jeho dodržování. „Naprostou prioritou strážníků v rámci výkonu služby po dobu následujících třech týdnů budou kontroly v městské hromadné dopravě, na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy. Stejně tak budou kontrolovat opatření na veřejných prostranstvích zejména ve vztahu k ochranným prostředkům dýchacích cest,“ řekl Eduard Šuster.

„Ostatní opatření pak budou strážníci řešit především na základě oznámení na tísňovou linku nebo v rámci vlastní činnosti v ulicích. I nadále strážníci musí zajišťovat další činnosti související s veřejným pořádkem a bezpečností v metropoli. Do výkonu služby městská policie denně nasazuje maximální počet strážníků.“ dodal ředitel Šuster.