Zřejmě nejviditelnějšími se stanou přečíslování všech nočních linek – tramvajových i autobusových – kdy pětky na začátku vystřídají devítky. A také změny v označení některých denních autobusů. Platí to jak pro hlavní město, jak pro Pražskou integrovanou dopravu v okolí metropole. A třeba v oblasti Uhříněveska dojde přímo na zásadní reorganizaci.

Vítanou úpravou, na kterou si cestující jistě rychle zvyknou, se má stát posílení provozu na všech třech trasách metra spojené se zkrácením intervalů. V návaznosti na metro se zkrátí i intervaly na vybraných linkách autobusů.