Na území Prahy žije zhruba 4000 bezdomovců. Do roku 2014 jich podle odhadů přibude kolem 2600, do sedmi let může být v ulicích až 13.000 lidí bez střechy nad hlavou, píše se v koncepci, kterou mají média k dispozici.

Podle dokumentu do dvou let vzniknou dvě denní centra pro 60 lidí, azylový dům s dalšími 30 místy a další podobné zařízení pro ženy. V roce 2020 bude v metropoli sloužit azylový dům pro lidi v důchodovém věku, přibudou tréninkové dílny a pracoviště, kde odborníci pomohou lidem vrátit se zpět k běžnému způsobu života. Na péči o bezdomovce by se v budoucnu měly větší měrou finančně podílet městské části.

Sociální služby se podle odborníků v současnosti nerovnoměrně kumulují jen v některých lokalitách, především na území Prahy 1, 2 a Prahy 7. „Převažují služby velkokapacitní, které vyvolávají výraznější konfliktní situace," uvádí koncepce.

Stanová městečka nevyhovují

Nevhodná jsou i centralizovaná stanová městečka, v nichž nachází v zimních měsících denně provizorní azyl desítky lidí. Většina stanů stojí každou sezonu na Rohanském ostrově a u křižovatky U Bulhara. V dalších místech ale zázemí pro nocování lidí zcela chybí. Radnice je totiž většinou na svých územích odmítají. Nedostatečná je také kapacita stanů. V budoucnu by tak mělo přibýt asi 150 lůžek.

Metropole se potýká nejen s nedostatkem míst v azylových domech a noclehárnách, problematické je podle materiálu zajištění základní zdravotní péče, zcela chybí zubní ambulance. Neexistuje ani systém evidence lidí bez domova.

Většina bezdomovců nepochází z Prahy

Většina místních bezdomovců nepochází z Prahy, ale přišla do metropole z jiných krajů, nízké procento z ciziny. Trvalé bydliště má v Praze pouze 40 procent lidí žijících na ulici.

Způsob financování projektů, které vyjdou na stovky milionů korun, ale koncepce podrobněji neřeší.