Pražské děti předškolního věku mohou již druhým rokem trávit svůj volný čas v Centrech pro předškolní děti (CPD), jež provozují Domy dětí a mládeže (DDM). V Praze je celkem 22 těchto center, v některých městských částech je jich více, v jiných naopak chybějí.

„Denní obsazenost našich center činila loni 97 procent, 18 center mělo kapacitu zcela naplněnou a 14 jich bylo v provozu i v průběhu letních prázdnin. To jasně ukazuje na fakt, že rodiče mají o tento typ předškolního zařízení zájem a že se město v tomto případě vydalo správným směrem,“ řekl náměstek primátora Ivan Kabický, který má chod center na starost a ve středu se osobně seznámil s provozem Stadionu mládeže a Stanice techniků v Dejvicích na Praze 6.

Nahrazují předškolní zařízení

Centra pro předškolní děti jsou koncipována jako služba pro rodiče a děti. Magistrát tak ve spolupráci s DDM reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání na území města, kde je kapacita předškolních zařízení nedostatečná. Záměrem je zajištění provozu CPD v dopoledních hodinách formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti, a to jak pro příležitostné, tak i pro pravidelné návštěvníky, s důrazem na rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a na osobnostně sociální rozvoj. Projekt vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ministerstva školství.

V jedné skupině bývá zařazeno maximálně 15 dětí ve věku 3 až 6 let. Děti vede vždy dvojice zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Výchovně-vzdělávací programy CPD jsou zaměřeny na rozvoj klíčových dovedností dětí v daném věku.

Pro velký zájem o nabídku center se letos jejich počet rozšíří o další dvě: DDM Praha 5 – Radotín a DDM Praha 8 – Dolákova. Kromě center provozovaných magistrátem, mají ještě obyvatelé Čakovic k dispozici centrum provozované touto městskou částí.