Pražský Dopravní podnik se přece jen dočkal. Rada městav úterýrozdělovala dvě miliardy korun z přebytku hospodaření loňského roku. Na nákup autobusů a vozů metra a zaplacení tramvají 14T známých jako Porsche dostane dopravní podnik (DP) 1,23 miliardy ko­run.

„V rámci dotace pro DP město částečně financuje nákup pěti nových souprav vozů metra M1 částkou 230 milionů korun z celkového objemu potřebných financí ve výši 400 milionů,“ sdělil primátor Pavel Bém (ODS). V současné době má DP 28 souprav M1, které jezdí na lince C. Dodávky dalších pěti souprav jsou již smluvně zajištěny.

Na autobusy a tramvaje miliarda

„Částka 500 milionů korun je určena na dofinancování nákupu 60 tramvají typu T14 a stejná suma na nákup autobusů,“ pokračoval primátor.

Dopravní podnik má nyní 1 148 autobusů, jejichž průměrné stáří je už 9,71 roku. V roce 2008 byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž na 720 kusů výhradně nízkopodlažních autobusů, které budou postupně dodávány až do roku 2013.

Částečně spokojena tak může být i opozice, která přidělení peněz neúspěšně požadovala už před několika měsíci, naposledy pak na květnovém jednání zastupitelstva.

Právě to bude muset nyní rozdělení financí schválit na čtvrtečním jednání, ale to už by měla být jen formalita.

Chybí peníze na provoz

Finanční situace dopravního podniku přesto i nadále nebude zdaleka ideální. Dostane sice investiční dotace na nákup vozového parku, ale na provoz nebylo přiděleno nic.

„Přitom cestujících přibývá a najetých vozokilometrů také, ale na provoz má DP rok od roku méně,“ upozornil Petr Hulinský (ČSSD), zastupitel a předseda finančního výboru. I zde chybí miliony korun.

Opozice navrhovala navýšení o 500 milionů korun. „Provozní dotace na letošní rok byla schválena ve výši 7,1 miliardy korun, jenže dopravní podnik požadoval o 1,9 miliardy více,“ nastínila zastupitelka Petra Kolínská (SZ). Zde se tedy bude muset situace ještě řešit.

Přidáno dostane i zeleň

Kromě příspěvků dopravnímu podniku se z přebytku hospodaření dostane i na další věci, a to v nemalých částkách. Jedná se o celkem o více než 700 milionů korun.

V kapitole městské infrastruktury je navrženo vytvořit investiční rezervu ve výši 200 milionů na akce technické vybavenosti. Na obnovu škol, předškolních a školských zařízení se počítá s částkou 270 milionů korun. Město chce také zvýšit finanční prostředky na čištění a opravy chodníků celopražského významu, na zvýšení počtu odpadkových košů, na údržbu silniční zeleně, na zlepšení celkového stavu zeleně v pražských parcích a lesích. „Na tyto účely je navrhováno použít celkem 248 milionů,“ uzavřel primátor.