Příliv obyvatel přináší pražským radnicím více peněz a možná ještě více starostí. Příchod stovek až tisíců nových obyvatel totiž nemusí zvládat školky a školy, které jsou v některých městských částech přeplněné.

Proto se mnohdy snaží městské části dohodnout s developerem na určité kompenzaci za nové sousedy. Například v Praze 12 se zavedla praxe, že pokud chce investor v lokalitě stavět, musí nejdříve veřejnosti svůj záměr představit, ještě před tím, než získá potřebná povolení.

Závazná pravidla by investoři přivítali

Následně pak městská část s investorem jedná, aby jí při případné stavbě taky nějak pomohl. Buď postavil školku, sportoviště či dal finanční obnos. Dvanáctka není jediná část metropole, která se domlouvá na spolupráci s developery.

Avšak každá radnice má svá vlastní pravidla, což by bylo vhodné podle developerských společností i magistrátu změnit. Měla by vzniknout celopražská pravidla. „Závazná pravidla bychom přivítali. Dohoda by měla existovat nejenom mezi investorem a městskou částí ale také s městem samotným," řekl Petr Palička, ředitel divize Real Estate Penta.

Městská část by na oplátku neměla bránit projektům 

Podle společnosti Central Group by bylo vhodné, kdyby na magistrátu vznikl rozvojový fond, do kterého by investor dal podle daných pravidel peníze, které by následně magistrát dal městské části, kde by se mělo stavět. Na oplátku by neměla městská část bránit projektům. Například znemožněním průchodu přes své pozemky nebo zamezením vedení inženýrských sítí.

Tím, že by se dohoda řešila přes magistrát, by se vyřešil ještě jeden problém. Kdyby se vše řešilo na radnici hlavního města, nemohla by být městské část napadána pro podjatost. „Městská část něco uzavře a její stavební úřad o projektu rozhoduje," popsala situaci náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Inspirací je Německo 

„Jistě, stavební úřad je sice nezávislý na samosprávě, ale neumím si představit, že by mohl jít proti vůli starosty," doplnil slova náměstkyně Palička. Generální ředitel společnosti Ekospol Evžen Korec ještě navrhuje jeden způsob, jak by mohla pravidla v Praze vypadat.

Inspirací je mu Německo. „Město tam z vlastních peněz ve velkém rozvojovém území vybuduje infrastrukturu, silnice a všechny sítě, a rovnou stanoví všem majitelům pozemků povinnost podílet se na těchto nákladech," popsal Korec.

Německá praxe se Kolínské nezamlouvá 

Pokud vlastník parcely nestaví, tak tento poplatek platit nemusí. Ale v okamžiku, kdy vlastník či jiný developer zahájí na pozemku výstavbu, musí poplatek odpovídající jeho podílu na celém území zaplatit.

Německá praxe se však Kolínské příliš nezamlouvá, protože by město investovalo do cizích pozemků bez jistoty, že by se mohly jednou zastavit. Zatím se tedy zdá, že praxe, jež funguje na již zmíněné Praze 12, by mohla fungovat po celé metropoli.

Připravuje se mapa nedostatků Prahy

Developer vybuduje park, školu či hřiště, které následně předá městu. „Už jsme proto zadali vypracovat mapu deficitů veřejné infrastruktury. Budeme tak například velmi přesně vědět, kde chybí školka nebo bazén a pro jednání s investory bude na stole relevantní podklad," uvedla Kolínská.

Podle ní by mohla už na podzim Praha s investory vytvořit manuál, podle něhož by se pak měly v hlavním městě uzavírat dohody mezi investory a radnicemi. Vše záleží na současných jednáních s developerskými společnostmi.

Od září by pak měl také začít fungovat CAMP – Centrum architektury a městského plánování, který vzniká v rámci Institutu plánování a rozvoje Prahy. Podobná centra fungují v Pa-říži či Londýně a veřejnost se v nich může seznámit s projekty developerů i města. Jak zjistil Pražský deník, pražským developerům se vznik centra zamlouvá a v budoucnu by tam mohli své záměry představit.