Podle radního Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu) by první dům mohl stát za dva a půl roku. „Je potřeba udělat analýzu, kde všude se může stavět. Zatím máme vytipovaný jeden pozemek v Praze 13 a jeden na Černém Mostě,“ řekl Hlaváček.

Pozemek na stavbu poskytne město a ten zůstane v jeho vlastnictví. Na něm pak družstvo postaví dům s byty. Určitou část z nich (například 30 procent) budou tvořit městské byty, které si Praha ponechá jako družstevník.

Zbývající část pak bude pro další členy družstva. Ten, kdo se bude chtít stát družstevníkem, bude muset předem splňovat stanovená kritéria. Přednost budou mít mladé rodiny, matky a otcové samoživitelé, senioři či absolventi s nižšími příjmy na počátku kariéry.

Byty budou levnější

„Pro realizaci záměru je nutné získat vhodného partnera. Rozhodující budou zejména zkušenosti v oboru bytové výstavby a správy družstevního bytového fondu. Výběr by měl být proveden na základě koncesního řízení nebo veřejné soutěže. Vybraný partner by celý projekt zajišťoval organizačně,“ vysvětluje radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu). S partnerem pak Praha družstvo založí. Schvalování staveb ale budou mít na starosti úřady městských částí.

Družstvo pak bude mít možnost získat od banky úvěr, kterým se bude celý projekt financovat. Hlavní výhoda pak podle Kordové Marvanové spočívá v tom, že tyto byty budou levnější až o 30 procent v porovnání s klasickou developerskou výstavbou.

Město svým dohledem zabrání také tomu, aby se z nových nemovitostí nestaly investiční byty. „Pronajmout byt někomu jinému půjde jen se souhlasem družstva,“ dodala Kordová Marvanová. Když bude chtít družstevník odejít, jednoduše svůj podíl prodá.

Pět set bytů nic nezmění

Podle developerské firmy Finep, která je jedním z průkopníků družstevní výstavby v Česku, ale pět set nových bytů ročně napjatou situaci na trhu nezmění.

„Dnes má samotná Praha vnitřní dluh ve výstavbě převyšující hodnotu 20 tisíc bytů a souběžně s tím se stále povoluje méně bytů, než sama Praha ve svých plánech prezentuje,“ říká mluvčí Finepu David Jirušek. Podle něj dalších více než 40 tisíc bytů je zablokovaných mezi procesy EIA a stavebním povolením.

„Příprava rezidenčního projektu v dnešní době trvá v průměru deset let, proto aktuálně developeři plánují výstavbu v Praze od roku 2030 a dále,“ dodává Jirušek s tím, že situace na trhu by se mohla výrazně změnit až po tomto roce.