Inspektoři ministerstva kultury přišli s šokující zprávou: rekonstrukce Karlova mostu je nešetrná, při opravě kamenného zábradlí byla vážně poškozena autenticita této nejvýznamnější české památky. Město s inspekční zprávou ministerstva kultury nesouhlasí.

Rozhodli bez znalosti terénu

„Kameny v zábradlí, které vyzdíváme, jsou uzavřeny do cementové krusty. Proto jsou značně poškozené a rozpadají se,“ vysvětloval Ondřej Šefců z Národního památku ústavu, který se na obnově mostu podílí. Podle něj ministerští úředníci rozhodli spíše od stolu, bez znalosti terénu.

„Zveřejněný dokument je hanbou institutu památkové inspekce,“ přidal se ke kritice zprávy Jan Kněžínek, vedoucí odboru kultury a památkové péče magistrátu.

Město: průzkum jsme provedli

A co městu nejvíce vadí? „Ve zprávě se uvádí, že jsme neudělali archeologický průzkum, což není pravda. Další nesrovnalostí je, že jsme měli provést průzkum kamenných značek. Jenže v zábradlí se žádné kameny se značkami nenašly,“ popsal Šefců, který ale zároveň připustil, že při kamenických pracích na zábradlí mostu k nesrovnalostem došlo. close zoom_in

„Kameníci se občas netrefili s rozměrem nových kusů. S firmou, která práce zajišťuje, jsme se domluvili, že odchylky uvede před předáním stavby do pořádku,“ zmínil Šefců chybu v rekonstrukci mostu, za kterou kritiku přijímá. Zpráva inspektorů je podle něj subjektivní. Projekt, na jehož základě se Karlův most opravuje, je podle Ondřeje Šefců vyváženou směsí památkové péče a technického zásahu.

Podle Pavla Kameníka ze společnosti SMP CZ, která práce na mostě provádí, však k žádnému pochybení nedošlo. „Bylo dohodnuto, že se dají do zábradlí kvádry, z nichž některé sice budou o pár centimetrů přečnívat, ale následně je kameníci upraví na požadovanou velikost. To je běžný postup vzhledem k ekonomickému způsobu těžby,“ řekl. Zprávu ministerstva kultury považuje za znevážení klasické kamenické práce.

Most jako levné zboží

Ministerští inspektoři přísnou kritikou kamenické práce nešetří. „Z hlediska norem pro tyto specifické práce je způsob provedení zcela nepřijatelný. Kamenné bloky jsou osazeny křivě a nepřesně, jsou dosekávány na místě, aby bylo skryto jejich špatné osazení. Úpravy svým vzhledem evokují dojem levného a nepříliš povedeného obkladu,“ píše se ve zprávě ministerstva kultury.

Navzdory velmi ostré kritice ze strany státu, magistrát nehodlá práce na mostě zastavit. „Není ani důvod je zpomalit. Neporušili jsme jedinou věc,“ sdělil Jiří Toman, ředitel odboru městského investora, který je zároveň investorem stavby.

Město po včerejším zasedání expertní komise vypracuje pro ministerstvo kultury písemnou odpověď, kterou úředníkům zašle nejpozději dnes.

JITKA EISENHAMMEROVÁ, JAN PUCI