Radní se shodli na tom, že veřejné osvětlení by měla pro město i nadále zajišťovat externí firma. Připraví proto výběrové řízení.

Metropole si nechala zpracovat analýzy, které měly posoudit, jestli je výhodnější, aby si město spravovalo veřejné osvětlení samo, nebo zda si má najmout externí firmu. Podle materiálu, který je součástí usnesení rady, by byl provoz ve vlastní režii výhodný pouze tehdy, pokud by náklady města nepřesahovaly 416 milionů korun ročně a náklady na přípravu byly do 80 milionů korun. Praha by musela založit vlastní příspěvkovou organizaci, která by správu osvětlení převzala.

Správcem je zatím Eltodo Citelum

„Varianta svěření správy veřejného osvětlení externímu správci je pro město z ekonomického hlediska výhodná, bude-li vysoutěžená cena o cca 15 procent nižší, než odpovídá stávajícím platbám současnému správci veřejného osvětlení," uvádí se v usnesení.

Praha se současným správcem Eltodo Citelum uzavřela smlouvu na konci roku 1998. Firma má na starosti nejen veřejné osvětlení, ale také plynové lampy, osvětlení památek a přechodů pro chodce a dále veřejné a věžní hodiny.