SPÍŠE ANO - Petr Dolínek

Potřebujeme funkční most co nejrychleji

Kloknerův ústav připouští po provedení diagnostického měření obě možnosti opravu i novostavbu. Zastánci rekonstrukce se drží především závěru, že most je opravitelný. Vy jste ale jasným zastáncem novostavby?

Jsem a budu zastáncem takového řešení, které zajistí co nejrychlejší obnovu provozu na Libeňském mostě, který bude zároveň bezpečný a vydrží dlouho bez nutnosti dalších horentních investic. Zatím se zdá, že těmto podmínkám lépe vyhovuje stavba nového mostu. Musíme ale počkat na projekty včetně rozpočtů.

Stoupenci každé z variant uvádějí jako přednost té či oné předpokládanou dobu výstavby. Například podle odhadu ředitele Kloknerova ústavu Jiřího Kolíska by trvala samotná realizace u obou variant zhruba stejně, lišit se ale může délka „povolovací“ fáze. Je ale možné, že existující projekt přestavby nepůjde použít. Pak by tedy faktor úspory času při rozhodování o variantách odpadl…

Technická správa komunikací nyní prověřuje, zda bude možné využít platná stavební povolení, která jsou celkem čtyři. Zároveň stále čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury. V tuhle chvíli tak délku administrativního řízení ještě nelze určit.

Podle ředitele Kolíska by bylo v případě výstavby nového mostu nemožné využít větší díly cenných kubistických prvků ze současného mostu, protože jsou konstrukčně propojené. Měla by se přesto Praha v případě novostavby snažit o jakousi repliku původního mostu?

Bylo by určitě hezké, aby nový most na svého předchůdce alespoň odkazoval některými prvky. Bude otázkou pro projektanty, nakolik je to možné, a zda se to promítne do ceny či délky výstavby. Pokud by to mělo projekt zásadně prodražit či zdržet, tak bych byl proti. Praha potřebuje funkční a bezpečný Libeňský most co nejrychleji a za rozumné peníze.

Jak novostavba, tak komplexní rekonstrukce si vyžádá delší uzavření mostu pro dopravu v obou směrech. Jak to město bude řešit?

Je jasné, že Libeňský most nejde zcela nahradit, zejména pokud mluvíme o tramvajových linkách. Intenzita automobilové dopravy zde není tak zásadní. Už nyní se pracuje na prověření všech va-riant, jak situaci zvládnout tak, aby omezení pro cestující bylo co nejmenší.

V jakém stavu je nynější provizorní oprava?

Podepření se kompletně projektuje a propočítává, přičemž tento projekt by měl být hotový možná už v řádu hodin či nejbližších dnů. Připravují se už také nezbytné přeložky některých inženýrských sítí, které by mohlo podepření ohrozit a na místě se už připravuje i bednění pro první betonáž.

Jaký bude postup v případě opravy dalších mostů?

Průběžně se již provádějí či chystají kompletní diagnostiky. Je nutné říci, že každý most je svým způsobem unikátní, ať už jde o konstrukci, význam pro dopravu či specifikaci. Některé jsou památkově chráněny, na jiných vedou tramvajové trati, někde jsou kolektory apod. Velkou výzvou bude oprava Barrandovského mostu, u něhož už soutěžíme projektanta. Součástí projektu přitom musí být i dopravní řešení, protože most je pro pražskou dopravu zcela zásadní a musí tak po dobu opravy zůstat vždy alespoň částečně průjezdný.

NE - Adam Scheinherr

Most je opravitelný, zbourání je nesmysl

Co říkáte na kritiku, že opravy mostu zdržují aktivisté?

Je to směšné. Naše iniciativa vznikla před třemi lety a od začátku jsme upozorňovali na špatný technický stav mostu. Zastupitelstvo města odsouhlasilo v dubnu 2016 zahájení okamžité opravy a zadalo též zpracování projektu citlivé rekonstrukce, při níž bude zachována současná šířka a architektonická hodnota mostu. Kloknerův ústav konečně letos 31. ledna potvrdil, že most je opravitelný. A co je důležité, vyhodnotil též původní projekt zbourání mostu prosazovaný jak Pavlem Bémem, tak dnešním náměstkem pro dopravu Petrem Dolínkem, jako nesmyslný.

Proč podle vás dospěla situace až do nynější havarijní uzavírky mostu pro motorovou dopravu?

Technická správa komunikací (TSK) dostala v roce 2016 za úkol vyhotovit projekt statického podepření mostu tak, aby se předešlo právě takové krizové situaci. V prosinci 2017 se ale stále nic nedělo. Dva roky nic nedělali, konala se pouze běžná menší údržba. A most nakonec musel být začátkem letošního roku uzavřen.

Pozdrží případné prohlášení mostu za národní kulturní památku jeho opravy?

Ve hře jsou teď dvě nové možnosti: buď vyhotovit projekt rekonstrukce, jak již odsouhlasilo zastupitelstvo v roce 2016, anebo zhotovit úplně nový projekt na nový most. Pokud bude most prohlášen za památku, tedy alespoň jeho cenná oblouková část, tak to nemůže práce zdržet. Ministerstvo kultury již v roce 2004 potvrdilo architektonickou hodnotu mostu, řeklo ale, že je veřejným zájmem ho rozšířit kvůli dopravě. Vycházeli z tehdejších dat, kdy přes most jezdilo 20 tisíc aut denně, a očekával se další nárůst. Intenzita dopravy tam však naopak klesá v roce 2015 to bylo necelých 16 tisíc aut denně. Čtyřproudý most tedy není nutný. Nesmyslnost rozšíření potvrdil nově i Kloknerův ústav.

Co by měl teď magistrát dělat?

Most je nyní uzavřen z důvodu dezolátního stavu rámových konstrukcí. To jsou ty části, co nejsou nad řekou a jsou architektonicky bezcenné. Na to jsme upozorňovali již v roce 2016, a navíc již průzkum z roku 2013 potvrdil, že musí být vyměněny. Doufejme tedy, že budou do měsíce podepřeny, jak bylo slíbeno a na most se bude moci vrátit veřejná doprava. Tím se získá čas na zhotovení projektu citlivé rekonstrukce, jak požaduje stále platné rozhodnutí zastupitelstva z roku 2016. Pokud pan Dolínek předloží jiný návrh, dojde opět ke zbytečnému zdržování.

Proč stojí za to most zachránit?

Nejhodnotnější jsou obloukové části od architekta Pavla Janáka a mostaře Františka Mencla. Urbanista tehdy vizionářsky určil, že všechny mosty v Praze budou klenuté. Díky tomu dnes máme neopakovatelný pohled na Vltavu, kde vidíme jeden obloukový most za druhým. Janák si skutečně vyhrál s detaily mostu, který je postaven v puristickém slohu s kubistickými prvky, což z něj činí světový unikát. Málokterý úhel konstrukce je pravý. Když si s nimi hraje polední slunce, různě se vyvíjejí stíny připomínající tváře. Vyhrál si i s plasticitou oblouků, z nichž každý má jiné rozpětí a vytváří tak mostní sousoší.