Medici své znalosti a schopnosti trénovali během simulované situace, kdy do posluchárny vtrhli teroristé, vzali studenty jako rukojmí a v budově vážně zranili několik desítek studentů a pedagogů. Následoval zásah policistů, kteří zneškodnili útočníky, zabezpečili budovu, evakuovali civilisty a poté vyzvali studenty, aby dobrovolně pomohli zraněným.

Dovednosti se nedají naučit z knih 

Cílem akce nazvané Jednička medicínských simulací 2017 nebyl primárně nácvik první pomoci, ale rozpoznání nejdůležitějších příznaků, medicínská rozvaha, komunikace s pacientem i kolegy a spolupráce v týmu. Tyto dovednosti se nedají naučit z knih ani pozorováním, budoucí lékaři je musí zažít, a nejlépe opakovaně, uvedli organizátoři. Studenti nižších ročníků si naopak vyzkoušeli roli ošetřovaných, a mohli se tak lépe vcítit do pocitů pacientů.
Po intenzivním zážitku následoval rozbor jednotlivých zátěžových situací, a to nejen z hlediska medicíny, ale i s ohledem na pocity a emoce účastníků. Studenti získali také postřehy od figurantů, kterým zdravotní péči poskytovali, a od členů zasahující protiteroristické jednotky.

Simulační výuka 

Simulační centra patří mezi standardní součásti lékařských fakult v celém světě. Centrum medicínských simulací 1. LF UK funguje na Fyziologickém ústavu více než pět let. Učebny zde připomínají nemocniční prostředí, nechybí skutečné lékařské vybavení ani simulovaní pacienti - programovatelné figuríny nebo živí figuranti. "Specifikem naší fakulty je systematické zařazení simulační výuky již od začátku studia na rozdíl od běžného zaměření až na poslední ročníky. Centrem o ploše přes 300 metrů čtverečních ročně projde opakovaně více než 900 studentů," uvedl děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo.