"První místa obsadili v kategorii tisku Jiří Jilík ze Slováckého deníku, v rozhlasové kategorii Blanka Stárková a Wanda Dobrovská ze stanice Vltava Českého rozhlasu a v publicistice Petr Melničuk z Hospodářských novin. V televizní kategorii se podle Jelínka nenašel pořad, který by se vyrovnal příspěvkům oceněným v předchozích ročnících, a tak porota tentokrát první cenu neudělila.

Mimořádné uznání v této kategorii získali Radovan Lipus a David Vávra za sérii pořadů, v nichž vtipnou formou seznamují veřejnost s mnohdy unikátními stavebními památkami v "šumných městech". "Usilovali jsem vždy o to, aby se zúčastňovaly regionální noviny a časopisy a aby soutěž ukazovala činnosti institucí a orgánů, které mají péči o památky v popisu práce," řekl na dnešní tiskové konferenci Jelínek. Místní média mohou podle jeho názoru udělat pro památky často víc než celostátní vysílání.

Trendem, který lze z deseti ročníků soutěže vysledovat, je odklon od psaní o kriminalitě a vandalismu k popularizaci jednotlivých památek a k podpoře snah, aby se většina zničených věcí obnovila. "Ukazuje se také rostoucí zájem o činnost památkářů a objevuje se i přímý podíl některých časopisů nebo novin na obnově památek, například formou vypsání sbírek a podobně," řekl předseda Syndikátu novinářů.

Cílem soutěže, pořádané občanským sdružením Pro Bohemia, je získávání občanů pro odpovědnost za kulturní dědictví. Velkou roli podle pořadatelů soutěže hrají regionální rozhlasové stanice, které se zabývají konkrétními objekty a aktivitami.