Univerzita plánuje minikampus

„Tunel Blanka bude vyúsťovat v předmostí nového trojského mostu, počítá se zde s novými plochami určenými pro sportovní aktivity a s parkovou zelení. Rovněž bude optimalizována trasa autobusů městské hromadné dopravy v areálu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,“ popisuje hlavní části studie architekt Prahy 8 Petr Mareš.

V současné době prochází studie připomínkami, již nyní je ale jasné, že umožní rozšířit stávající areál kolejí a matematicko- fyzikální fakulty. Ten by v budoucnu mohl mít více než dvojnásobnou rozlohu. Studie v rámci areálu univerzity počítá se dvěma rozsáhlými sportovišti. Dva osamělé panelové domy by měla doplnit přístavba několika dalších budov, které by mohly sloužit k dalšímu ubytování studentů nebo k rozšíření počtu učeben. Místo by se tak mohlo stát jedním z minikampusů, které chce Univerzita Karlova v Praze budovat.

Pelc-Tyrolka získala urbanistickou studii již v roce 1998. Nové zpracování si podle architekta Prahy 8 Petra Mareše vyžádaly aktuální stavební projekty. Nyní studii čeká zapracování připomínek, poté bude následovat na jejím základě změna územního plánu.

Řešené území zahrnuje katastrální území Libeň a Troju a dotýká se tak městských částí Praha 8, Praha 7 a Troja. Jižní hranici tvoří pravý břeh Vltavy, na západě je hranice vedena podél areálu baseballového klubu SaBaT k stávající zástavbě v ulici Trojská. Severní hranici tvoří zástavba a areál při ulici Pod Lisem a Povltavská. Dále hranice vede pod návrším Dlážděnky k ulici V Holešovičkách, po západním svahu Bílé skály k vjezdu do železničního tunelu a zpět k Vltavě.