Za prvních pět dnů fungování jich přišlo102. Za magistrát to Deníku řekl Vít Hofman. Tři čtvrtiny dotazů lidé poslali přes webové stránky, zbytek dorazil z mobilních aplikací – konkrétně 16 procent z platformy Android a devět procent z iOS. Převahu měl systém Android i v počtu uživatelů: stažených aplikací vykázal 39, pro iOS jich bylo 28.

Vše obstará telefon

Tohle je však teprve počátek. Podle představ náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) se užívání Změňte.to může výrazně rozšířit, jestliže nabízí možnost poslat stížnost, podnět ke zlepšení (nebo třeba i pochvalu) přímo z terénu.

Vadí vám zpoždění městské dopravy, nepořádek na chodníku nebo třeba rozbitá lavička? Upozornění lze poslat přímo z místa. Prozatím se zapojují Technická správa komunikací (TSK), dopravní podnik a organizátor veřejné dopravy Ropid, k nimž tradičně směřuje nejvíce podnětů.

O předání podnětu do správných rukou se postará magistrát 

Nyní je lze odesílat jednoduše – a třeba i s fotografií daného místa či přesným označením v mapě – aniž by se pisatelé museli zabývat úvahami, komu je vlastně adresovat. O jejich předání do správných rukou se postará magistrát. Lze se tak vyhnout situacím, kdy lidé mající zájem o zlepšení svého okolí osloví místní radnici – a nemile je překvapí sdělení, že daná věc do kompetence městské části nespadá.

Podněty přijímá člověk, ne automat

Výhodou je, že o doručování se nestará automat, ale živý člověk s dobrou znalostí pražských institucí, připomněl Ondřej Kubala z Ropidu. „Ten bude vědět, kam podnět co nejrychleji poslat," poznamenal. To Deníku potvrdila i Barbora Lišková z TSK. Zaslané náměty podle ní nechodí k lidem, kteří je mají řešit, přes centrálu firmy, ale mohou zamířit přímo na oblastní správy.

Sama TSK, k níž podněty podobným způsobem přicházejí třeba i od uživatelů rozhraní Výmoly.cz, Chodcisobě.cz či z aplikace zaměřené na skládky, si evidenci o cestách, jimiž ji lidé kontaktovali, nevede. Přehledy o stížnostech zprostředkovaných přes Změňte.to ovšem budou – a nemá chybět ani odezva. „Havarijní stav se řeší okamžitě, v ostatních případech lidé dostanou odpověď do 30 dnů," slibuje náměstek Dolínek.

Hlavně umět reagovat

Jisté pochybnosti o tom, zda Změňte.to je tím pravým, co Pražané potřebují, vyjádřil pro Deník opoziční zastupitel Mikuláš Ferjenčík (Piráti). „Primárně by Praha měla jít tam, kde uživatelé už jsou – tedy na sociálních sítích – a ne se je snažit nahnat do svých aplikací nebo k aktivnímu přístupu na web města," míní.

Zdůraznil ovšem, že projekt nechce předem odsuzovat. Důležité bude podle jeho slov především to, jak Praha se zaslanými připomínkami dokáže pracovat. Zmínil v té souvislosti podněty členů cyklokomise zřízené radou, s nimiž se prý nic nestalo dva roky. „Jde tedy o to, abychom nevytvořili falešné očekávání bez schopnosti dostát tomuto závazku – a skutečně dokázali změnit to, co si lidé změnit přejí," zdůraznil.

Debatovat lze na dálku

Pomoci by mohl i pravidelný chat, kdy přes webové stránky bude kdokoli moci debatovat přímo s Dolínkem. Poprvé ve středu 29. března od 11.30 – a nikoli naposledy. „Diskusi s lidmi o čemkoli, co je bude zajímat, věnuji každý měsíc hodinu," slíbil náměstek primátorky. S tím, že problémy se bude snažit předat dál k řešení.

Jestliže dřívější zkušenosti ukazují, že ve chvílích, kdy se v hlavním městě zavádějí nové technologie, třese se městská kasa strachy, je na místě ptát se i na cenu. Spuštění projektu podle Hofmanových slov přišlo na 190 tisíc korun. Se vším všudy. „Částka zahrnuje vývoj aplikací, webového portálu a systému na správu podnětů backoffice, což je kompletní zajištění," uvedl Hofman.

Stěžuje si přes ostrovy v OceániiWebová stránka www.zmente.to (která je ovšem dostupná i na alternativní adrese www.zmenteto.cz) využívá neobvyklou doménovou příponu .to. Ta se stala i motivem loga, pod nímž lze staženou aplikaci nalézt v mobilu. Jde o národní doménu Království Tonga – ostrovního státu v Oceánii. Adresu na ní si ovšem může registrovat kdokoli po celém světě, ať už jde o jednotlivce, anebo firmu. Velmi jednoduše to lze udělat i z pohodlí pražské kanceláře.