Soutěž pořádá desítka již pátým rokem a za tu dobu ocenila osmnáct dvorků a předzahrádek. V letošním roce navíc vznikla nová kategorie „školní pozemky".

„Chtěli jsme dát možnost i školám, aby se pochlubily s prací svých žáků a studentů při zvelebování školních pozemků," řekl Pražskému deníku první místostarosta Vladimír Novák (ČSSD).

Cílem soutěže je motivovat občany k údržbě a zvelebování vnitrobloků či předzahrádek jejich domů.

Jak se přihlásit do soutěžeZájemci musí zaslat přihlášku s adresou dvorku a popisem změn, které byly provedeny. Dále jsou potřeba minimálně čtyři fotografie, které zobrazují dvorek před úpravami a po nich a podpisy alespoň dvou osob, které se na proměně dvorku podílely.

Hlásit na úřad Prahy 10 se můžete až do 31. května. Hodnotit se bude například úroveň zpracování projektu, originalita či zapojení obyvatel domu.