Přežila. Ale utrpěla vážné poranění mozku. A tak se spoustu věcí musela učit od začátku. „Nevybavovala se mi třeba všechna slova, když jsem chtěla něco popsat, neuměla jsem to. Přemýšlela jsem nad tím, jak se to řekne. A třeba během pěti sekund jsem zapomněla, co jsem vůbec chtěla říci," vzpomíná Marie.

Plnohodnotný život s malým omezením

I když prognózy lékařů byly pesimistické, Marie pět let po nehodě žije plnohodnotný život, byť s malým omezením.

A k tomu jí dopomohlo CEREBRUM  Sdružení osob po poranění mozku.

„Chodila jsem například na trénink kognitivních funkcí, kde jsem trénovala paměť. Třeba jména jsem se učila přiřazováním přídavného jména já jsem byla například Milá Marie, jeden kluk Rychlý René…"

Klientka i zaměstnankyně

Do CEREBRA navíc už nedochází jen jako klientka, ale také i jako jeho zaměstnankyně – administrativní pracovnice.

Sdružení každým rokem pomáhá zhruba padesáti klientům, ale jak zdůrazňuje ředitelka Dana Kollárová, nejen jim. „Když dojde  k poranění mozku, ať už v důsledku autonehody, pádu z kola či prolézačky, není to jen o tápání a nevědomí. Tím úrazem je traumatizovaná celá rodina. Postižený se mění citově, emočně, může být agresivní," říká Kollárová.

Pokud jde navíc o vážnější fyzické postižení  u člověka  v produktivním věku, rodina se podle ředitelky může dostat  i do sociálních potíží.

„Proto jim dáváme pomocnou ruku, podpůrnou psychoterapii," vysvětluje ředitelka Kollárová, která na příští rok připravuje projekt Aby nebylo pozdě.  V něm se chce zaměřit na středoškolskou mládež.

„Rádi bychom dostali mezi děti informace, co je to poranění mozku, jaké to má následky, aby se tohoto tématu  zkrátka nebály. Protože pro mnoho z nich je stále dost traumatizující, když o tom jen slyší. To chceme změnit."

CEREBRUM  Sdružení osob po poranění mozku ve zkratce:

Nezisková organizace vznikla před šesti lety z důvodu poptávky osob po poranění mozku a jejich rodin po následné odborné rehabilitační péči, která chyběla.

Lidé po poranění mozku trpí dlouhodobě různými kognitivními problémy jako je ztráta paměti, poruchy pozornosti, soustředění, vnímání apod.

Centrum organizuje rehabilitační programy, rekondiční pobyty, přednášky a semináře.

Ve sdružení pracuje deset zaměstnanců  dva psychologové, speciální pedagog, dva ergoterapeuti, fyzioterapeut, ředitelka, finanční manažerka a administrativní pracovníci.

Roční provoz sdružení stojí kolem tří milionů korun, většinu prostředků získává CEREBRUM z projektů a dotačních programů, nadačních fondů  a nadací. V menší míře putují peníze i od sponzorů, individuálních dárců a klientů sdružení, z organizací přednášek, kurzů a prodeje odborné literatury.