Frýdlantský vévoda, vojevůdce a jeden z nejvýznamnějších mužů třicetileté války Albrecht z Valdštejna bude mít od října v Praze svoji sochu.

Ta by měla být instalována přímo proti vstupní bráně na II. nádvoří paláce, který nechal na Malé Straně postavit a jenž nese jeho jméno již 375 let od jeho násilné smrti.

Inspirace výstavou

„Po úspěšné výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba, konané od listopadu 2007 do února 2008, vznikl záměr, aby na veřejně přístupném nádvoří Valdštejnského paláce stála socha jednoho z největších Čechů své doby a zároveň duchovního otce stavby, v níž dnes sídlí Senát,“ informoval Deník Petr Kostka, tiskový tajemník Kanceláře Senátu Parlamentu ČR.

Tvůrcem předlohy sochy je Ludvík Šimek, který vyrobil její třiceticentimetrový model již před rokem 1870. Je autorem výzdoby chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, pomníku J. Jungmanna, výzdoby budovy Rudolfina, Sv. Václava na Smíchově či sochy Bruncvíka na Karlově mostě. close zoom_in

Odhalení v říjnu

Socha v životní velikosti byla vyrobena ze sádry pro arsenál ve Vídni, patrně roku 1873. Později stála ve Valdštejnském paláci na dobovém soklu, v místech, kde je dnes mramorová busta Masaryka. Nyní bude odlita z bronzu. Teď je hotova přibližně ze dvou třetin.

Náklady na sochu, zahrnující všechny práce na soše i na podstavci, jsou 1,5 milionu korun a budou hrazeny z rozpočtu Senátu. „Předběžně se počítá s tím, že v průběhu října by měla nová socha s podstavcem stát na určeném místě,“ dodal Kostka, podle kterého socha pomůže vnímat Valdštejna a jeho působení reálněji než jen jako zápornou postavu, jak tomu bývalo.