Další z blízkých akcí je pak benefiční prostřený stůl sdružení KampaNula či site-specific hudební instalace současné hudby ve spolupráci s HAMU. Podle vedení města byl minulý pilotní ročník úspěšný, přesto magistrát objevil několik nedostatků.

Na prostranství není dostatečná přípojka 

„Největším problémem se ukázala elektřina,“ uvedla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a územní plán Petra Kolínská. Na prostranství totiž není dostatečná přípojka. „Vše se musí tahat kabely, které neustále překáží,“ vysvětlila Kolínská. První výzvou pro tento rok tak bude vyřešit přívod elektřiny.

Jako další nedostatek označilo vedení města zejména zdlouhavý administrativní proces, který musel absolvovat každý uchazeč o pořádání některé z akcí. „Řadu zájemců tato cesta za povoleními odradila,“ uvedla Kolínská. Dalším doporučením tak je zjednodušit administrativní proces a zároveň ulevit nekomerčním spolkovým akcím od poplatků. Kromě toho je podle radní potřeba přidat v oblasti čistoty. „Doporučujeme navýšit intenzitu úklidu,“ dodala radní.

Proměnou by náměstí mělo projít v příštím roce

I pro letošní rok organizuje malostranský program Institut plánování a rozvoje (IPR). Prostor je určen zejména pro nekomerční aktivity.  V plánu města je ale také stále renovace náměstí. Mezinárodní soutěž na ideové vyřešení prostranství vyhlásil IPR už v roce 2014.

Vyhrál ji návrh architektů Martin Hájka, Václava Hájka a Petra Horského. V srpnu loňského roku se pak radní usnesli na uzavření smlouvy o dopracování vítězného návrhu. Proměnou by náměstí mělo projít v příštím roce. 

Auta z Malostranského náměstí zmizela v loňském červenci a místo se tak stalo centrem setkávání. Proběhl tu Tříkrálový průvod, promítání grotesek Charlieho Chaplina s živým hudebním doprovodem či sousedská slavnost Zažít město jinak!. Pod platanem navíc přibyly stolky a židle v rámci projektu Pražské židle.