Frekventované křižovatky a neudržované podchody. To vadí nejvíc malým školákům v Praze-Kyjích, kteří se zúčastnili projektu Na zelenou Nadace Partnerství.

Žáci nejprve zakreslili do mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačili místa, která považují za nebezpečná. Poté vytvořili souhrnnou mapu okolí školy a předali ji dopravnímu odborníkovi.

Co teď s tím?

„Většina žáků zmínila ve své mapce frekventovanou křižovatku ulic Rožmberská a Broumarská s nepřehledným přechodem pro chodce. Upozornili také na neudržovaný podchod pod železniční tratí u nádraží Praha-Kyje a obtížné překonání Lednické ulice, kde přechod chybí úplně,“ popsala místní dopravní rizika učitelka Renata Bendová ze ZŠ Šimanovská v Praze-Kyjích.

Dopravní odborník z ČVUT pak na základě školní mapy zpracoval dopravní studii, která obsahuje návrhy opatření, jak nebezpečná místa pozměnit. Studii v pondělípředali žáci zástupcům městské části, policie a magistrátu. Cílem školního projektu je, aby zastupitelstvo uvolnilo na konkrétní řešení prostředky ze svého rozpočtu.

Na Smíchově vadí dětem Zborovská

Zlepšit by se zanedlouho měla ale i situace v páté městské části. I tam malí Pražané zakreslovali nebezpečná místa.„Většina žáků zmínila ve své mapce nezabezpečené přechody na křižovatce ulic Kořenského a Preslova a dvouproudý rychlý provoz v ulici Zborovská,“ popsal Pavel Schneider, ředitel ZŠ Kořenského na Smíchově.

Základní škola na Smíchově se letos stala již sedmou školou, která ukončila svůj projekt bezpečných cest. „Grantový a asistenční program Na zelenou je zaměřený především na zvýšení bezpečnosti dětí na cestách do školy. Vlastní mapování školního okolí školských zařízení je také velmi atraktivní formou dopravní výchovy,“ popsal Radek Patrný z Dopravního programu Nadace Partnerství.

Program Na zelenou byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na základních školách v Praze.