Jde o domy UMinuty a URadnice vblízkosti Staroměstského náměstí. Vítěz prvního kola bude znám zhruba za týden. Řadu budov už úřad prodal, některé pronajal a některé jsou stále prázdné.

Podle náměstkyně primátora Markéty Reedové měl magistrát domy spíše pronajmout. „Je otázkou, zda se musíme zbavovat majetku jenom proto, abychom vylepšili ekonomický účet po stěhování magistrátu,“ uvedla Markéta Reedová. Podle ní nemá být komerční hledisko vždy to nejzásadnější. „Mohli jsme budovy pronajmout třeba nějakým neziskovým organizacím nebo nadacím,“ navrhuje primátorova náměstkyně pro zahraniční a protikorupční politiku. Ekonomická výhodnost přestěhování úřadu je stále kritizována. „Nad ziskovostí této akce stále visí řada otazníků. To je ale otázka pro ředitele magistrátu,“ dodala Reedová.

Ředitel Martin Trnka však opakovaně nereagoval na otázky Deníku s tím,aby okomentoval ekonomickou bilanci po dvou letech od stěhováníúřadu.

Prodejem se mělo původně ušetřit

Podle zastupitele Jiřího Witzanyho (SNK-ED) se podle původních návrhů vystěhované budovy ve vlastnictví města prodávat neměly. Příkladem je objekt vLetenské ulici. Nejdříve se měl pronajmout, pak se navrhl prodej. „Původní odhady, za které se měl prodat, dosahovaly až sta milionů korun. Nakonec se prodal za 77milionů korun,“ uvedl jeden zpříkladů Jiří Witzany. Prvotní čísla oúsporách po sestěhování úřadu byla závratně vysoká. „Předpokládalo se, že město ušetří 260milionů korun, 80milionů měly být úspory na opravách,“ dodal opoziční zastupitel stím, že je podle něj nesmyslné domnívat se, že město ušetří za rekonstrukce pronajatých budov. „Město musí platit údržbu pronajatých budov,“ zdůvodnil Witzany sodkazem na nedávnou havárii domu UMinuty.

Střecha Domu UMinuty je zakonzervována

Magistrát podle opozičního zastupitele investoval nemalé finanční prostředky na opravu objektu. Střecha historického domu byla vhavarijním stavu. Závěry expertíz odhalily závažná poškození prvků krovu hnilobou a dřevokaznými houbami. Poškozené části je nutné nahradit. Nutné je rovněž opravit statiku římsy. Stav nosných konstrukcí střechy byl vyhodnocen jako závažný, píše se vsouhrnné zprávě oprůběhu oprav vDomě UMinuty. Nyní je vzhledem kvyhlášenému výběrovému řízení stav zakonzervovaný a čeká se na nového nájemce, který podle představ města rekonstrukci dokončí.

Kdo obývá budovy po stěhovaní úřadu?

Na Strži 1972/35a, Praha 4– objekt předán vroce 2006Domu dětí a mládeže Praha4

Letenská 8/121, Praha 1– prodej společnosti ZLT, a.s. za 72171000Kč

Žatecká 2, Praha 1– pronájem Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., na dobu 20let správem přednostního pronájmu na dalších 10let za roční nájemné ve výši 4miliony korun a skaždoroční valorizací nájemného ( PVS se přestěhuje po úpravách)

Kafkův dům, Náměstí Fr. Kafky 24/3, Praha 1– nájemní smlouva se společností V. J. Rott, uzavřena 14.9.2007na dvacet let za roční nájemné ve výši 12,5milionůkorun

Terplan– Platnéřská 111/19, Praha 1– pronájem budovy (a části budovy č. p. 110vŽatecké 2vPraze 1) Dr. Olze Valtrové za roční nájemné ve výši 15milionůkorun

Řásnovka 770/8, Praha 1– vobjektu je vnájmu Technická správa komunikací hl. m. Prahy, smlouva na 20let, roční nájem 1604000korun

Cihelná 548/4, Praha 1– dosud zde sídlí PVS, záměr– pronájembudovy

Štefánikova 2973/1, Praha 5– ukončeno výběrové řízení na prodej objektu, dosud nerozhodnuto

Dům královských pážat, Kanovnická 3, Praha 1– schválen pronájem společnosti České nemovitosti a.s. na 20let za roční nájemné 1.810.000korun

Domy UMinuty a URadnice, Praha 1– vyhlášeno dvoukolové výběrové řízení stermínem odevzdání nabídek 1.kola do 18.února.