Odbor dopravněsprávních činností udělil celkem 18.061 pokut v celkové výši 70,23 milionu korun. Odbor udělil pokuty například za nedostavení se k přestupkovému řízení. Celkem 610 pokut za asi 15 milionů korun rozdal odbor dopravních agend. Podle dokumentu tento odbor nejčastěji řešil přestupky proti zákonu upravujícímu provoz taxislužby, přesné číslo materiál neuvádí.

Odbor živnostenský a občanskosprávní udělil 445 sankcí za 4,04 miliony korun. Z celkového počtu sankcí bylo 230 blokových pokut. V rámci řízení řešili úředníci například nepovolené šíření reklamy mimo provozovnu.

Ve dvou případech z celkem 19.378, kdy úředníci uložili pokutu, nebylo správní řízení ještě ukončeno. V těchto případech pokutovaní podali odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zdravotnictví.