Změny se týkají především datového centra. „Od zahájení projekčních prací a schválení projektu uplynula značná doba, došlo k významným technologickým změnám, kdy původně uvažované komponenty se už nevyrábějí a nové technologické standardy vyžadují zásadní úsporu elektrické energie," uvádí se v dokumentu k usnesení rady.

Větší požadavky na bezpečnost datového úložiště klade také nový zákon o kybernetické bezpečnosti. V nových prostorách budou skladovány digitalizované archiválie, ale i papírové úřední spisy.