Pražané, kteří musejí denně snášet hluk z magistrály, se snížení decibelů z projíždějících automobilů hned tak nedočkají. I když dal lidem z okolí ulice 5.května městský soud za pravdu a hlavnímu městu nakázal do poloviny března dopravní zatížení snížit, Nejvyšší soud, k němuž se hlavní město dovolalo, vyšel částečně vstříc Praze.

Není to obvyklé

Podle jeho usnesení totiž nemusí magistrát hluk snižovat do té doby, dokud neprojedná dovolání. Postižení lidé,připravení obrátit se na soud a požadovat, aby městu ukládal za nevykonání rozsudku pokuty, proto přijdou zkrátka.

„Není sice obvyklé, aby Nejvyšší soud odložil vykonatelnost rozsudku, ale v tomto případě jsme tak učinili,“ potvrdila Deníku mluvčí Nejvyššího soudu Monika Komoňová.

Město teď nic netlačí

To se však lidem nelíbí. „Jediná naše možnost byly právě pokuty za to, když hlavní město zůstane pasivní. Teď nám tuto možnost vzaly a dovolání může přijít až kdovíkdy,“ řekla jedna z obyvatelek.

Pražský magistrát je naopak s vývojem situace spokojený. „Jsme rádi, jak Nejvyšší soud rozhodl. My o snížení hladiny hluku samozřejmě stále jednáme, ale v termínu, který byl dříve určen, jsme to nemohli stihnout," sdělil mluvčí Jiří Wolf. Jak doplnil, město navrhovalo vybudovat osmimetrovou protihlukovou stěnu, stavební povolení však zablokovali právě místní.

Dělá město dostatek pro snížení hluku? HLASUJTE v anketě.

Podle jedné za žalobkyň Alžběty Rejchrtové stěna nic nevyřeší. Sníží hluk jen v prvních třech patrech panelových domů a navíc maximálně o šest decibelů. Navíc odrazí hluk na druhou stranu silnice, kde bude situace ještě horší.

Přelomový rozsudek nastartoval vlnu žalob

Loňský verdikt nařizoval magistrátu do jednoho roku snížit hladinu hluku v bytech kolem magistrály na 45 decibelů ve dne a 35 decibelů po 22 hodině. Termín vypršel v polovině března.

Přelomový verdikt v historicky prvním procesu, kdy občané podali civilně právní žalobu na magistrát, přiměl řadu Pražanů k tomu, že si nenechali překračující hygienické a hlukové normy líbit. Žaloby už podali lidé z Břevnova, Říčanští žijící poblíž Černokostelecké ulice a uvažovali o ní i lidé z Legerovy ulice v Praze 2.

Ti jediní se dosud dočkali alespoň částečného řešení svých požadavků. Už přibližně dva týdny jim díky iniciativě druhé městské části řidiči jezdí pod okny pouze ve třech jízdních pruzích namísto čtyř.

Praha bojuje proti svým obyvatelům

Pražský magistrát si může zatím oddechnout. Nejvyšší soud rozhodl o odložení výstavby protihlukových opatření, která by ušetřila tisíce lidí, bydlících v blízkosti magistrály, od neustálého hluku.

Praha se na Nejvyšší soud obrátila poté, co jí zklidnění magistrály nařídil pražský městský soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu přišlo pro Prahu na poslední chvíli, v polovině března totiž vypršela roční lhůta, ve které mělo k opatřením dojít, a Praze tedy hrozila vysoká pokuta.

Pražané sobě

Je tak paradoxem, že magistrát nejenže jedná proti zájmům svých obyvatel a soudí se s nimi, ale hrozí mu za to pokuta, kterou by v konečném důsledku zaplatili opět Pražané.

Ať už spor o hluk na magistrále dopadne jakkoliv, lze jen doufat, že po dostavbě vnějšího a vnitřního městského okruhu za stovky miliard korun, bude doprava centrem města zásadním způsobem omezena. A omezením nelze myslet zavedení dopravy pod povrch, ale její opravdový odklon, ať již zavedením mýtného nebo jiným způsobem.

JAN PIROCH