Historie nedávných dní hovoří o tom, že IDS údajně přeruší 15. ledna 2015 veškeré své činnosti na stavbě tunelového komplexu Blanka.

Společnost to oznámila v dopise adresovaném Filipu Koutskému, pověřenému řediteli Odboru strategických investic (OSI) Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jako podmínku pro to, aby své činnosti na Blance nepřerušila, si společnost stanovila uzavření soudem potvrzeného smíru k tomuto datu.

Konkrétní termín schůzky však ani jedna strana nesdělila. „Dohodli jsme se s pražským magistrátem, že záležitost zatím nijak komentovat nebudeme," poznamenal mluvčí Pavel Kočiš.

Nicméně v prosincovém dopise svým způsobem společnost upozorňuje pražský magistrát, že v sázce je opravdu mnoho.

Smír? Musí být do 15. ledna

„Již tři roky čekáme na realizaci usnesení Rady hlavního města Prahy, podle kterého měla být zasmluvněna naše činnost správce stavby a odpovídajícím způsobem navýšena naše odměna. Nemůžeme si dovolit dále dotovat stavbu Blanky. Pokud se k 15. lednu 2015 nepodaří s hlavním městem Prahou uzavřít smír, přerušíme veškeré práce," sděluje v dopise Marek Nespala, právní zástupce akciové společnosti Inženýring dopravních staveb.

Podle IDS kořeny současné situace se datují již k 18. říjnu 2011, kdy Rada hlavního města Prahy přijala usnesení, ve kterém stanovila cenu tunelového komplexu Blanka na 36,980 miliard korun.

Tato cena již zahrnuje navýšenou odměnu IDS, o kterou se nyní vede spor. Současně Rada v usnesení vydala pokyn, aby příslušným způsobem byla upravena smluvní dokumentace všech dodavatelů stavby. Zatímco u většiny dodavatelů tato úprava již proběhla, v případě IDS se tak dodnes nestalo. IDS tak pracuje podle smlouvy z roku 1997, která předpokládala ukončení stavby do konce roku 2011, a objem prací neměl překročit 16 miliard korun.

Stavba se však protáhne celkově nejméně o 3,5 roku a objem prací i po započtení navýšení cen stavebních prací výrazně narostl.

Přes dva roky neustálých urgencí

Společnost IDS podle právního zástupce Marka Nespaly na svou situaci veřejně upozorňuje již nejméně dva roky a v červenci letošního roku zahájila s hlavním městem Prahou arbitrážní řízení, u kterého se předpokládalo ukončení nejdéle v listopadu 2014. V listopadu však došlo k odstoupení rozhodce jmenovaného Prahou a následně celého rozhodčího senátu.

K dnešnímu datu je sice již IDS i hlavním městem Prahou jmenován a potvrzen nový rozhodčí senát, jeho rozhodnutí však nelze očekávat v ekonomicky přijatelném časovém horizontu.

Správce stavby

„IDS je nyní v situaci, kdy s hlavním městem Prahou vede spor o práci takzvaného správce stavby do 30. června 2014. Právní zástupci města zásadním způsobem zpochybňují, že IDS tuto práci vůbec vykonávala a vykonává. Za těchto podmínek by v roce 2015 pokračování v činnosti správce stavby bylo v rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud město tvrdí, že nejsme správce stavby, nebudeme to tedy dělat," říká v dopise Nespala.

Takzvaný správce stavby je soubor činností definovaný standardem FIDIC. Spadají pod něj veškeré činnosti technického dozoru a dále celá řada dalších činností včetně rozhodovacích pravomocí na stavbě. IDS je jako správce stavby zakotven ve smlouvách Metrostavu, ČKD DIZ a dalších dodavatelů tunelového komplexu Blanka.

„Uvažovali jsme o přerušení našich prací již po jednání rozhodčího soudu dne 30. září 2014, kde právní zástupce hlavního města Prahy zcela zpochybnil naši činnost na Blance. Tehdy se proti mému doporučení rozhodlo vedení IDS pokračovat v práci, aby umožnilo zprovoznění Trojského mostu," uvádí právní zástupce IDS.

Více napoví první polovina ledna

„Nyní, kdy je vyřešení našich oprávněných požadavků opět v nedohlednu, již pro IDS není ekonomicky udržitelné pokračovat v práci. V lednu mají být zahájena přejímací řízení stavební části a zkoušky technologií. IDS měla tyto práce řídit a pro hlavní město Prahu přejímat dílo. K tomu má k dispozici veškerou dokladovou a technickou dokumentaci. Bez IDS nemohou přejímky proběhnout, nelze zahájit ani provozní zkoušky. Bez nich nemůže být zahájen zkušební provoz, natož řádný provoz. Stavba se zastaví," uzavřel Marek Nespala.

Zda se uzavře i výše zmíněný problém, se ukáže právě po 15. lednu.

Do té doby podle mluvčího IDS Pavla Kočiše dokončovací práce v tunelovém komplexu pokračují. Jenomže zároveň tím pokračuje i další nejistota bude magistrátem avizované otevření tunelu Blanka na přelomu března a dubna po zmíněných peripetiích ještě relevantní?

Blanka se na svůj svátek nedočkala

Slibovaný termín otevření na svátek Blanky, tedy 2. prosince, který si přálo dosluhující vedení Prahy již definitivně padl. Termín za den otevření tunelu uvedl někdejší náměstek primátora Jiří Nouza.

Nicméně Praha koncem loňského prosince začala s přípravou tendru na nového správce tunelu Blanka. Výběr nového správce by podle radního Petra Dolínka trval déle než pět měsíců.

Problémový tunel za 37 miliard korun

Co by to znamenalo pro opakovaně odkládaný termín otevření Blanky, který je aktuálně naplánován na letošní jaro, zatím neřekl. „Pevně věřím, že k takovému scénáři nedojde," uvedl. Stavbu tunelového komplexu, který vyjde na 37 miliard korun, provází problémy po celou dobu.

Tunel Blanka, jehož stavbu zadala politická garnitura pod vedením primátora Pavla Béma, měl být zprovozněn v roce 2011. Termín politici několikrát odložili.

Rozhodčí soud kvůli tunelu Blanka bude v polovině lednaRozhodčí soud se kvůli sporu Prahy a firmy Inženýring dopravních staveb (IDS) ohledně tunelového komplexu Blanka sejde 14. ledna. IDS kvůli dluhům města hrozí odchodem ze stavby. Náměstek primátorky Petr Dolínek včera řekl, že požádal firmu o schůzku, uskutečnit by se měla 15. ledna.

Tehdy vyprší lhůta, kterou IDS městu dala. Praha podle Dolínka pokračuje v přípravě výběrového řízení na nového správce stavby, který by případně IDS nahradil. Doufá ovšem v dohodu, protože město podle něj chce dluhy splatit. „Zároveň se ale nenecháme do ničeho tlačit," uvedl náměstek. „Jsme si vědomi, že se staráme o veřejné finance, nepůjdeme proto proti zákonným postupům, a to ani za cenu zdržení," doplnil.

Tunel Blanka, který vyjde na zhruba 37 miliard korun, by se po opakovaných odkladech měl otevřít letos v dubnu. IDS tvrdí, že její odchod by znamenal zastavení veškerých prací a zdržení v řádu měsíců. „Případné zdržení není možné odhadnout," řekl Dolínek.