"Věřím, že nový ředitel bude městu skvělým manažerem a nastaví efektivní pracovní postupy ve vztahu k městským částem i agendám magistrátu. Nelehké rozhodování ho bude čekat v oblasti správy rozpočtu města kvůli nesystémovým krokům vlády. Přeji mu hodně štěstí,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Nový ředitel magistrátu nastupuje do funkce s několikaletými zkušenostmi v rámci úřadu. Jeho vizí je kultivovat pracovní prostředí na magistrátu tak, aby byl úřad inkubátorem změn, které zvýší spokojenost Pražanů. Zároveň má za cíl zlepšit vztahy a komunikaci úředníků.

V personální oblasti Martin Kubelka považuje za nejdůležitější využívat moderní nástroje zaměstnanecké politiky včetně vytváření odpovídajícího pracovního prostředí. Mezi tyto prostředky patří další vzdělávání zaměstnanců, rozvíjení programu benefitů, prohloubení motivace zaměstnanců a posílení jejich sounáležitosti se zaměstnavatelem.

„Těším se na společnou práci v zájmu Prahy a jejích obyvatel. Na pana ředitele čekají výzvy jako zrychlení práce úřadu, vylepšení digitalizace a projektového řízení sledování spokojenosti lidí s prací pražských úředníků,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Praha sobě Jan Čižinský.

„Pokud budou spokojeni s činností magistrátu občané a firmy a v rámci úřadu budou pracovat spokojení a profesionální zaměstnanci, tak budou dle mého názoru postaveny základní pilíře pro další úspěšný rozvoj hlavního města Prahy,“ uzavírá svou vizi úřadu Martin Kubelka.

Pozice ředitele Magistrátu hl. m. Prahy byla od července 2018 neobsazena, řízením úřadu byla pověřena zástupkyně ředitele pro sekci finanční a majetku Zdena Javornická.

Kdo je Martin Kubelka
* Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) s titulem Ph.D.
* V minulosti pracoval jako strojní inženýr ve výzkumu a vývoji na ČVUT, kde se zaměřoval na pedagogiku a výzkum a vývoj.
* Dále působil v Ústavu jaderného výzkumu Řež jako výzkumný a vývojový pracovník a na kontě má i zahraniční praxi.
* Na Magistrátu hlavního města Prahy působí od roku 2014, od roku 2017 jako ředitel odboru evidence majetku.