Opatření v místě napojení z ulice Povltavská na most Barikádníků ve směru z centra bylo nastaveno s cílem zvýšit kapacitu stávající trasy Městského okruhu, tedy trasy tunel Bubeneč Nová Povltavská Povltavská most Barikádníků, a směr Ústí. Pokud budou čísla špatná, je Dolínek rozhodnutý úpravu hned odstranit. Zvýšení kapacity tahu je žádoucí kvůli snížení četnosti uzavírání tunelů Blanka, ale i Strahovského tunelu a Mrázovky.