Ředitel strážníků Eduard Šuster, který do vedení městské příspěvkové organizace nastoupil na začátku roku 2013, na dotaz řekl, že městská policie už „drtivou" většinu pochybení napravila. „Přijali jsme celou řadu nápravných opatření," uvedl ředitel. Zakázek z minulosti jsou ale podle něj desítky, možná stovky. „Nelze vše změnit najednou, postupně na tom ale pracujeme," doplnil.

Magistrátní kontroloři upozornili zejména na smlouvy týkající se úklidu uzavřené s firmou ECO-PURUS, na údržbu služeben se společností FITAZ a na autoservis s firmou Jíša. Většinou jde o zakázky spojené s bývalým ředitelem strážníků Vladimírem Kotroušem, kterého před časem poslal soud kvůli úplatkům na 5,5 roku do vězení.

Smlouvy s firmami nadále platí, podle Šustera je není možné rozvázat, aniž by za ně byla náhrada. „Příprava a realizace soutěží je v plném proudu," tvrdí současný ředitel.

Chyb bylo hned několik

Kontrola upozornila na řadu pochybení u malých zakázek, mimo jiné na chybějící dokumentaci, která má doložit předpokládanou hodnotu zakázky. Policie také v rozporu se zákonem nezveřejňovala výsledky soutěží ve věstníku.

U dvoumilionové zakázky na dodávku dárkových předmětů pak přečerpala limit plnění o 633 tisíc korun, při nákupu krmiva nezákonně dělila zakázky. Kontrola navíc zjistila neoprávněné vyplácení přesčasových hodin a osobních příplatků.

Podobné porušení zákona zjistil v minulosti kontrolní úřad i v dalších příspěvkových organizacích města, mimo jiné ve Správě služeb a ve společnosti Lesy hlavního města Prahy.