Šalamounské rozhodnutí. Jinak ani nelze nazvat fakt, že pražský magistrát udělil pokutu sám sobě. Navíc peníze se přesunou pouze z jednoho odboru na druhý. Jedná se o spíše směšnou částku ve výši 54 tisíc korun. To je pokuta za pochybení při rekonstrukci Karlova mostu.

Úřednické kolečko

Přitom původně se mohlo jednat až o půl milionu korun, podle novely zákona dokonce o čtyři miliony.

„Město fakticky pokutu udělilo samo sobě jako majiteli objektu, důvodem jsou drobná pochybení spíše formálního charakteru při rekonstrukci Karlova mostu,“ potvrdil Jan Kněžínek, ředitel odboru kultury a památkové péče hlavního města.

Inspekce našla pochybení…

Sankcí Praha reaguje na výtky, které vloni po kontrole vyjádřila inspekce ministerstva kultury.

Ty ale město následně odmítlo jako neodůvodněné. Ministerstvo kultury pak Prahu nijak nesankcionovalo. „Oficiálně o pokutě nevím, nebudu to nijak komentovat,“ sdělilDeníku ředitel ministerské památkové inspekce Jiří Varhaník.

… a magistrát jenakonec přiznal

Magistrát ještě v zimě letošního roku odmítal pokutu udělit. Mimo jiné s tím vyjádřením, že by bylo zbytečné udělovat ji sám sobě. „Nyní jsme se ale po diskuzi s ministerstvem dohodli. Uložili jsme pokutu při spodní hranici, je to spíše takové administrativní upozornění,“ pokračoval Kněžínek.

Podle něj Praha opravdu pochybila v tom, že neoznámila Akademii věd zahájení archeologických průzkumů a nestanovila dopodrobna předem způsob opracování kamenných kvádrů. „Jde o pochybení, která ale podle našeho názoru opravu památky nijak nepoškodila. Čistě formálně však k pochybení došlo. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a město se může odvolat k ministerstvu kultury, ale předpokládám, že pokutu přijme,“ dodal Kněžínek.

Město podle jeho slov nedostatky, které ministerská inspekce rekonstrukci vytýkala, s resortem projednala, vytvořila odbornou komisi, které práce kontroluje a i ministerstvo vyjádřilo názor, že práce mají pokračovat.

Našly se i další chyby

Kromě zmíněných našli vloni při kontrole inspektoři i další nedostatky. Kritizovali dále například agresivní rozebírání starých částí zábradlí nebo nadměrné nahrazování původních kamenů novými. Navíc chyběl i stavebně-historický průzkum, podle kterého se oprava řídí.

„My děláme to, co si město objednalo. Není na nás, abychom rozhodnutí o udělení pokuty nějak komentovali. Osobně je to opravdu spíše formalita. Samozřejmě nějaké drobné nedostatky zde byly. Chtěl bych ale zdůraznit, že opravy realizujeme podle zadání,“ sdělil Pavel Kameník, mluvčí společnosti Stavba mostů Praha, která rekonstrukci provádí. Ten ještě doplnil, že pokud by se mělo jednat pouze o restaurování a mělo by se přihlédnout ke všem připomínkám, bylo by nutné celé zadání změnit. close zoom_in

„To by však akci zásadním způsobem prodražilo a také prodloužilo,“ dodal Kameník.Což už dříve potvrdil také mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

Narušená autenticita?

Ministerská inspekce v listopadu loňského roku mimo jiné konstatovala, že práce na mostě výrazně narušily autenticitu národní kulturní památky.

To však mnoho lidí odmítá. „Přece jen hlupák by chtěl tímto způsobem poškodit jednu z nejznámějších památek naší země. Věřím, že až bude doprava dokončena, vše bude v pořádku a Karlův most zůstane stejným skvostem,“ řekl Bohumír Karas z Prahy 8.

Podobný názor má i Ondřej Pecha (ODS), zastupitel hlavního města a člen výboru ochrany památek a cestovního ruchu. „S výsledky inspekce ministerstva kultury jsem nemohl souhlasit. Karlův most bylo opravdu nutné opravit tak, aby tady mohl být dalších sto let. Pouze zrestaurování by bylo málo,“ řekl Deníku.