Dokument však ještě musí projednat na svém zasedání 6. září pražští zastupitelé, v případě schválení jej město pošle do poslanecké sněmovny. Praha možnost navrhovat legislativní změny využila několikrát, naposledy například vytvořila novelu živnostenského zákona, která by měla nově upravovat průvodcovskou činnost v Praze kvůli nekvalifikovaným průvodcům bez licencí. Magistrát rovněž uvažoval o návrhu zákona regulujícím službu Airbnb.

Aktuální návrh má podle Krnáčové hlavně odstranit pomalou byrokracii při pracích na objektech, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkově chráněném území. „Odstranění povinnosti vyžádat si písemné vyjádření NPÚ jakožto obligatorního podkladu v řízení o vydání závazného stanoviska přispěje k urychlení a zpřehlednění procesu vydávání závazného stanoviska. Zůstává nadále zachována možnost orgánu státní památkové péče na základě správního uvážení si písemné vyjádření NPÚ vyžádat,“ píše se v dokumentu, který schválili radní v úterý a který se začal šířit v médiích ještě o den dříve.

Sníží se riziko korupce

Dokument obhajuje obcházení NPÚ také tím, že změna sníží riziko korupce, přičemž náklady úřadům vzrůst nemají. „Navržená změna s sebou přinese vyšší nároky na odbornost zaměstnanců státní správy, na čas věnovaný vyřizování žádostí a tedy i požadavek na zvýšení počtu pracovních míst,“ píše se ve schváleném materiálu.

Kritika památkového ústavu se týká rovněž nerespektování zákonem stanovené lhůty, které má magistrát na své rozhodnutí. „Velmi častá je i situace, kdy NPÚ ve svém vyjádření nerespektuje závazné stanovisko, které vydal orgán státní správy v předchozím stupni a které je závazné, a na které navazuje další řízení o vydání závazného stanoviska,“ píše se dál v dokumentu.

Trvá to, ale systém je vyzkoušený

Ještě před hlasování se však ozvali zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN), která spolu s ANO a ČSSD v metropoli vládne. Zelení tvrdí, že Krnáčové návrh posouvá Prahu blíž k vyškrtnutí ze seznamu světového dědictví UNESCO. „Debata s památkáři bývá složitá, ale odborný pohled na věc při stavebních zásazích v Pražské památkové rezervaci je životně důležitý. Bez nich se nám nepodaří úspěšně propojit historické dědictví a moderní architekturu,“ citoval náměstkyni primátorky Petru Kolínskou server iDNES.cz, podle něhož nebyl z návrhu nadšený ani pražský radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL).

Ředitel NPÚ v Praze Ondřej Šefců řekl Idnesu, že současný systém sice trvá nějakou dobu, ale je vyzkoušený. „Jenom urychlením se nemusí zvednout i kvalita,“ varoval. „Jakmile se totiž jednou zbourá historický dům, není cesta zpět.“ Ředitel Šefců si navíc klade otázku, zda magistrát návrhem zákona nevychází vstříc jen zájmům úzké podnikatelské skupiny, nikoliv všech stavebníků.