Kdo z Pražanů by nechtěl klidnější provoz v centru města? Najít někoho takového by se asi nepodařilo. V současné době se nabízí ideální možnost, jak pracovat na zklidnění Severojižní magistrály tak, aby se zbavila až 60 tisíc vozidel za den, což jsou skoro dvě třetiny dnešního celkového provozu.

Na čtvrtečním jednání dopravního výboru představil Michal Křivohlávek z iniciativy AutoMat, která se zabývá dopravou v Praze, novou studii na zklidnění magistrály. Podle jeho slov se jedná doslova o historickou šanci, jak omezit provoz na druhé nejvytíženější komunikaci v Praze, hned po Jižní spojce.

Šance jsou Blanka a Pražský okruh

„Naší šancí je dokončení dvou zásadních dopravních staveb, Pražského okruhu v jeho jižní části (2010 – 2011) a Městského okruhu respektive části známé jako tunelový komplex Blanka (2011). Ve chvíli, kdy se tyto dva úseky zprovozní, je totiž možné výrazně omezit provoz právě na magistrále. Ve chvíli, kdy budou v provozu tyto části okruhů, dostanou řidiči další kapacitní komunikace, které mohou odvést tisíce vozidel pryč z centra. Bude to ale možné jen za toho stavu, když jim cestu po magistrále nějakým způsobem ztížíme a omezíme zde provoz. Pokud to tak nebude, řidiči budou i nadále magistrálu využívat a aut naopak ještě přibude, protože lidé budou mít i další komunikace na výběr,“ představil vizi AutoMatu Michal Křivohlávek.

Podle jeho slov je nutné začít tuto možnost vážně řešit už nyní, aby po dokončení Blanky a části Pražského okruhu bylo na zklidnění magistrály vše připraveno a nápad se mohl ihned realizovat.

Řešením může být například omezení nejvyšší povolené rychlosti na celé magistrále či snížení počtu jízdních pruhů a otevření magistrály pro cyklisty. „Hlavně je nutné řešit magistrálu jako celek, tedy od Jižní spojky až k Pelc-Tyrolce,“ poznamenal Křivohlávek.

Nápad se líbil, ale…

Prezentace studie se na jednání výboru setkala s kladnou odezvou. „Tento materiál bychom určitě měli využít a dále s ním pracovat, i proto navrhuji připravit koncepci zklidnění Severojižní magistrály s termínem do konce září. Musíme přistoupit ke konkrétním krokům,“ navrhovala členka výboru a zastupitelka hlavního města Petra Kolínská (SZ), s níž se ztotožnili i další členové výboru, například Štěpán Šlosár (ODS) a Petr Zajíček (KSČM).

I přes podporu šesti členů výboru, ale nakonec návrh na vypracování konceptu neprošel. Proti se totiž postavili někteří členové, kteří byli toho názoru, že by se pracovalo na jedné věci dvakrát. „Materiál iniciativy AutoMat rozhodně nesplňuje všechny náležitosti, abychom to mohli brát jako studii. Navíc město má ve svém prohlášení jasně deklarováno, že na zklidňování dopravy pracuje,“ odmítal vytvoření konceptu radní pro dopravu Radovan Šteiner (ODS) s tím, že na podzim představí tento program. On a ještě místopředseda výboru Marcel Rückl potom vytvoření konceptu za pomoci studie AutoMatu zastavili.

Podle radního Šteinera bude při zklidňování klíčové už samotné zprovoznění tunelového komplexu Blanka a nezávisle na tom pak i otevření Pražského okruhu v jeho jižní části. Pro přítomné jednání dopravního výboru bylo přesto hodně nepochopitelné, proč radní s koncepcí AutoMatu dále odmítá pracovat.

Jenom tunel nestačí

Město chce zklidnit provoz na magistrále například pomocí vybudování tunelu u Národního muzea, který má zklidnit celou tuto oblast. Jenže to je podle některých odborníků špatně, protože to neřeší například mnohem horší situaci v dopravě například v Legerově ulici potažmo v celé oblasti Prahy 2.

Podle architekta a odborníka na dopravu Ivana Lejčara by mělo po magistrále projíždět optimálně kolem třiceti tisíc aut denně. „Jakmile přesáhne denní intenzita padesát tisíc vozů, jakákoliv ulice se stává zcela neobyvatelnou. Při průjezdu do čtyřiceti tisíc aut za den je možné z magistrály vytvořit skutečný městský bulvár s obchody, kavárnami, zelení a cyklistickými pruhy. Tak byly koneckonců všechny ulice Královských Vinohrad původně navrženy,“ konstatoval Lejčar.

Desatero podle AutoMatu

AutoMat doporučuje 10 kroků ke skutečnému zklidnění magistrály:

Řešit celé území uvnitř Městského okruhu jako provázaný organismus.

Uzavřít centrum Prahy pro tranzitní meziměstskou a mezistátní dopravu.

Stanovit maximální únosnou kapacitu magistrály, optimálně do 40 tisíc aut denně.

Posílit kapacitu veřejné dopravy, zejména železnice, tramvají a metra.

Rozdělit magistrálu na úseky a pro každý stanovit specifická opatření.

Zpracovat různé alternativy a posoudit jejich dopady na život města.

Projednat návrhy s občany postižených čtvrtí a zohlednit jejich představy.

V centru upravit magistrálu do podoby bulváru nebo městské třídy.

Zbourat mimoúrovňové křižovatky v centru, přidat přechody pro chodce.

Zkvalitnit okolí magistrály a vytvořit atraktivní veřejný prostor.