Magistrát nyní věří, že mu tato částka pomůže dostát povinnosti, kterou po něm požaduje UNESCO. To do 1.února 2008požadovalo předložit zprávu otom, jakým způsobem Praha pečuje opamátku zapsanou na seznam kulturního dědictví.

Výzva kdoložení zprávy vyplynula ze zasedání UNESCO na Novém Zélandě. Organizace po něm včervenci 2007vydala usnesení, vněmž projevila znepokojení a vyzvala Prahu, aby doložila péči ohistorické jádro Prahy zapsané od roku 1992na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Zprávu magistrát posílal několik dní před koncem ledna. „Předali jsme ji ministerstvu kultury na začátku posledního lednového týdne. Vkonečné podobě má asi 150stran a jako celek je psána vangličtině,“ popsal za tiskový odbor magistrátu Rudolf Dobiáš.

Ve zprávě magistrát UNESCO poslal informace oopravách památek vpamátkové rezervaci během uplynulých pěti let, seznam investic do památek během minulých 15let a srovnávací fotografie, které ukazují památky před a po opravách. „Mezi fotografiemi je například pohled na Václavské náměstí, na Kampu, nebo plynové osvětlení na Starém městě,“ uvedl Dobiáš.

Kromě toho magistrát poslal přes ministerstvo do Paříže všechny projekty investorů, které již vpamátkové rezervaci získaly některá povolení a sjejichž realizací se do budoucna počítá. Ktomu přidal výhled akcí, se kterými počítá územníplán.

Loňské usnesení přišlo poté, co se kolem Prahy rozhořela debata omožnosti stavět výškové budovy na dohled historickému centru. UNESCO se oPrahu začalo zajímat poté, co se na něj obrátila některé pražská občanská sdružení, kterým se nelíbí zástavba na pankrácké pláni a další plány investorů na výškové budovy vPraze.

Kromě zprávy Útvar rozvoje hlavního města Prahy od loňského roku zpracovává takzvaný management plán, který UNESCO doporučuje a jenž je vsoučasné době podmínkou pro zápis na seznam kulturního dědictví. Tento plán by měl zajistit takový rozvoj metropole, který by zároveň neznehodnotil hodnotu památkové rezervace. Jeho součástí mají být také zásady pro výstavbu výškových budov. Vsoučasné době probíhají schůzky odboru sodborníky iobčanskými sdruženími, znichž vzejdou regule pro výškové budovy vPraze.

Kolik peněz šlo během uplynulých let do pražské památkové rezervace - Granty zrozpočtu hlavního města Prahy

RokČástka (Kč)

1999 65500000
2000 81815300
2001 118120000
2002 107827320
2003 86860000
2004 85183423
2005 68646000
2006 84465700
Celkem 698417743 Kč

Zprogramů ministerstva kultury

RokČástka (Kč)

1999 247574000
2000 167237000
2001 215360000
2002 185393000
2003 310239000
2004 189419000
2005 125445000
2006 199256000
Celkem 1639923000 Kč

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy.