Akce, kterou uspořádala pražská policie společně se strážníky a s Nadačním fondem Veselý senior, však tentokrát přilákala i hodně dříve narozených. Jedním jejích cílů bylo totiž informovat zejména starší generaci o zásadách bezpečného chování a předcházení rizikovým situacím ohrožujících život, zdraví či majetek.

Senioři se expertů městské policie ptali třeba na to, jak zabezpečit svůj byt či chatu. Mohli si odnést nejen brožurky s radami, ale i různé dárky. Třeba reflexní proužky nebo osobní alarmy, které se setkaly s velkým zájmem. „Jsou tu moc hodní; dali mi i sirénu, aby mě na ulici nikdo nepřepadl,“ pochvalovala si Alžběta Hrnčířová. „Podívejte; stačí zatáhnout a lotr uteče,“ pochlubila se Deníku. Jen si posteskla, že neví, jestli zvládne soutěž o ceny. „Mám obejít několik stánků, tak abych nezabloudila,“ strachovala se.

Soutěž ve znalostech týkajících se bezpečného chování doma, na ulici či v dopravě i základů poskytování první pomoci se setkala s velkým ohlasem. „Myslím, že hlavní cena – pobytový poukaz na prodloužený víkend do Starého Hrozenkova – je opravdu lákavá,“ řekla Deníku předsedkyně správní rady Nadačního fondu Veselý senior Lanka Kopecká.

Představení výcviku, výstroje a výzbroje speciální pořádkové jednotky pražské policie či ukázky výcviku služebních psů v podání strážníků byly zase hotovým eldorádem zejména pro nejmladší příchozí. Zvlášť když si bylo možno leccos osahat a vyzkoušet! Jak však policisté připomněli, zastavili se i znalci. Ti obdivovali třeba novou výztuhu neprůstřelné vesty, která snížila její váhu z 20 kilogramů na osm.

Hlavní zásada zní: mít oči otevřené

Základní pravidla bezpečného chování shrnul pro čtenáře Deníku Jan Holub zředitelství pražské policie. Na akci ho nešlo přehlédnout díky historické uniformě.

- Mějte své věci stále po ruce ipod dohledem a všímejte si, co se děje kolem vás. Včas se vyhnout nebezpečí je obtížnější, pokud sledujete mobil či posloucháte hudbu. Apřekvapený člověk je snadnou obětí– což platí pro děti, dospělé iseniory.

- Držte se zásady „můj dům– můj hrad. Cizí lidi do bytu nepouštějte. Pokud někdo přichází snabídkou, která vám připadá zajímavá, smluvte si schůzku na veřejném místě. Nebo se domluvte, ať přijde vjiném termínu, kdy si pozvete ještě někoho zrodiny nebo známých.

- Nenaleťte citovému vydírání. Zločinci zneužívají ochoty lidí pomoc například vpřípadě nehody.

- Neukládejte doma vyšší částky a nevytahuje peníze zúkrytu před cizími osobami. Ikdyž tvrdí, že vám nesou přeplatek– a pouze potřebují rozměnit bankovku vyšší hodnoty.